výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 48, 1-14

1 A Kóráh fiainak zsoltáréneke. 2 Nagy az Úr és igen dicséretes a mi Istenünknek városában, az õ szentséges hegyén. 3 Szépen emelkedik az egész föld öröme, a Sion hegye, a szélsõ észak felé, a nagy királynak városa. 4 Isten van az õ palotáiban, ismeretes ott, mint menedék. 5 Mert ímé, a királyok összegyûltek, de tovatüntek együttesen. 6 Meglátták õk, legott elcsodálkoztak; megijedtek, elriadtak. 7 Rémület fogta el ott õket, fájdalom, a milyen a szülõasszonyé; 8 A keleti széllel összezúzod Tarsis hajóit. 9 A miként hallottuk, akként láttuk a Seregek Urának városában, a mi Istenünk városában; örökre megerõsítette azt az Isten! Szela. 10 A te kegyelmedrõl elmélkedünk oh Isten a te templomodnak belsejében. 11 A milyen a neved oh Isten, olyan a te dicséreted a föld határáig; igazsággal teljes a te jobbod. 12 Örül Sion hegye, ujjonganak Júda leányai a te ítéletedért. 13 Vegyétek körül a Siont, kerüljétek meg azt, számláljátok meg tornyait. 14 Jól nézzétek meg sánczait, járjátok be palotáit, hogy elmondhassátok a jövendõ nemzedéknek: [ (Psalms 48:15) Bizony ez az Isten a mi Istenünk mindörökké, õ vezet minket mindhalálig! ]

Ž 48, 1-14

Verš 2
Nagy az Úr és igen dicséretes a mi Istenünknek városában, az õ szentséges hegyén.
Mt 5:35 - Se a földre, mert az az õ lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a nagy Királynak városa;

Z 48 - Tento žalm je obdobný ako oba predchádzajúce (46 a 47). Hlavnou myšlienkou žalmu je mimoriadna záchrana mesta Jeruzalema.

Z 48,3 - Cirkev bude stredom a prameňom pokoja a duševných radostí pre každého, kto uverí v Ježiša Krista.

Z 48,5 - Nepriateľskí králi sa spoločne vychytili proti svätému mestu a nezadržateľne postupujú proti svätému mestu. Keby šlo o Edomčanov, Moabčanov a Amončanov (2 Krn 20), žalm by verne zachycoval udalosti, ktoré sa stali v ten deň v okolí Jeruzalema.

Z 48,8 - "Lode taršišské" boli lode, ktoré mohli plávať na dlhej ceste, pravdepodobne z Palestíny až do dnešného Španielska, do Tartesu (Tartess), prístavu na juhovýchodnom pobreží Pyrenejského polostrova. Východný vietor (Ez 27,26) bol veľmi nebezpečný aj pre najväčšie lode, nič mu neodolalo.