výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 21, 1-13

1 Az éneklõmesternek; Dávid zsoltára. 2 Uram, a te erõsségedben örül a király, és a te segítségedben felette örvendez. 3 Szívének kivánságát megadtad néki; és ajkainak kérését nem tagadtad meg. Szela. 4 Sõt eléje vitted javaidnak áldásait; szín-arany koronát tettél fejére. 5 Életet kért tõled: adtál néki hosszú idõt, örökkévalót és végtelent. 6 Nagy az õ dicsõsége a te segítséged által; fényt és méltóságot adtál reája. 7 Sõt áldássá tetted õt örökké, megvidámítottad õt színed örömével. 8 Bizony a király bízik az Úrban, és nem inog meg, mert vele a Magasságosnak kegyelme. 9 Megtalálja kezed minden ellenségedet; jobbod megtalálja gyûlölõidet. 10 Tüzes kemenczévé teszed õket megjelenésed idején; az Úr az õ haragjában elnyeli õket és tûz emészti meg õket. 11 Gyümölcsüket kiveszted e földrõl, és magvokat az emberek fiai közül. 12 Mert gonoszságot terveztek ellened, csalárdságot gondoltak, de nem vihetik ki; 13 Mert meghátráltatod õket, íved húrjait arczuknak feszíted. [ (Psalms 21:14) Emelkedjél fel Uram, a te erõddel, hadd énekeljünk, hadd zengedezzük hatalmadat! ]

Ž 21, 1-13

Z 21 - Tento žalm je obsahove príbuzný predošlému. Rozdiel je len v tom, že 20. ž. je modlitbou pred bojom, 21. žalm je poďakovaním po boji.

Z 21,9 - Dávid ďakuje za Božiu pomoc v boji a svojím obvyklým spôsobom sa rozhorľuje proti nepriateľom izraelského ľudu, ktorí mu hrozili záhubou.