výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 49, 1-20

1 Az éneklõmesternek, a Kóráh fiainak zsoltára. 2 Halljátok meg ezt mind ti népek, figyeljetek mind ti, e világ lakói! 3 Akár közemberek fiai, akár fõemberek fiai, együtt a gazdag és szegény. 4 Az én szájam bölcsességet beszél, szívemnek elmélkedése tudomány. 5 Példabeszédre hajtom fülemet, hárfaszóval nyitom meg mesémet. 6 Miért féljek a gonoszság napjain, mikor nyomorgatóim bûne vesz körül, 7 A kik gazdagságukban bíznak, és nagy vagyonukkal dicsekesznek? 8 Senki sem válthatja meg atyjafiát, nem adhat érte váltságdíjat Istennek. 9 Minthogy lelköknek váltsága drága, abba kell hagynia örökre; 10 Még ha örökké élne is és nem látná meg a sírgödört. 11 De meglátja! A bölcsek is meghalnak; együtt vész el bolond és ostoba, és gazdagságukat másoknak hagyják. 12 Gondolatjok [ez:] az õ házok örökkévaló, lakóhelyeik nemzedékrõl- nemzedékre [szállnak,] nevöket hangoztatják a földön. 13 Pedig az ember, még ha tisztességben van, sem marad meg; hasonlít a barmokhoz, a melyeket levágnak. 14 Ez az õ sorsuk bolondság nékik; de azért gyönyörködnek szavokban az õ követõik. Szela. 15 Mint juhok, a Seolra vettetnek, a halál legelteti õket, és az igazak uralkodnak rajtok reggel; alakjokat elemészti a Seol, távol az õ lakásuktól. 16 Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezébõl, mikor [az] megragad engem. Szela. 17 Ne félj, ha valaki meggazdagszik, ha megöregbül házának dicsõsége; 18 Mert semmit sem vihet el magával, ha meghal; dicsõsége nem száll le utána. 19 Ha életében áldottnak vallja is magát, s ha dicsérnek is téged, hogy jól tettél magaddal: 20 [Mégis] az õ atyáinak nemzetségéhez jut, a kik soha sem látnak világosságot. [ (Psalms 49:21) Az ember, még ha tisztességben van is, de nincs okossága: hasonlít a barmokhoz, a melyeket levágnak. ]

Ž 49, 1-20

Verš 4
Az én szájam bölcsességet beszél, szívemnek elmélkedése tudomány.
Ž 78:2 - Megnyitom az én számat példabeszédre; rejtett dolgokat szólok a régi idõbõl.
Mt 13:35 - Hogy beteljék a mit a próféta szólott, mondván: Megnyitom az én számat példázatokra; és kitárom, amik e világ alapítása óta rejtve valának.

Z 49,5 - Čo sa mu zjavilo, chce prijateľnou a zrozumiteľnou formou podať ďalej, nebude hovoriť sám, ale bude z neho hovoriť múdrosť Božia v krátkom poučení, hebr. "mášál - prísloví". Celý problém o nešťastí a nerovnosti na svete, "záhadu" každého človeka, chce vyložiť za sprievodu lýry; slovom básnickým, hudbou a spevom chce svojim poslucháčom ľahko vysvetliť ťažký problém. Aj proroci svoje naučenie sprevádzali hudbou (1 Sam 10,5; 2 Kr 3,15), aby uľahčili osvojenie jednotlivých právd.