výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 96, 1-13

1 Énekeljetek az Úrnak új éneket; énekelj az Úrnak te egész föld! 2 Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az õ nevét; hirdessétek napról-napra az õ szabadítását. 3 Beszéljétek a népek között az õ dicsõségét, minden nemzet között az õ csodadolgait; 4 Mert nagy az Úr és igen dicséretes, rettenetes minden isten felett. 5 Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. 6 Ékesség és fenség van elõtte; tisztesség és méltóság az õ szent helyén. 7 Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei: adjatok az Úrnak dicsõséget és tisztességet! 8 Adjátok az Úrnak neve dicsõségét; hozzatok ajándékot és jõjjetek be az õ tornáczaiba! 9 Hajoljatok meg az Úr elõtt szent ékességben; rettegjen elõtte az egész föld! 10 Mondjátok a népek között: Az Úr uralkodik; megerõsítette a földet, hogy meg ne induljon; õ ítéli meg a népeket igazsággal. 11 Örüljenek az egek és örvendezzen a föld; harsogjon a tenger és minden benne való! 12 Viduljon a mezõ és minden, a mi rajta van; örvend akkor az erdõ minden fája is, 13 Az Úrnak orczája elõtt, mert eljön, mert eljön, hogy megítélje e földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az õ hûségével.

Ž 96, 1-13

Verš 9
Hajoljatok meg az Úr elõtt szent ékességben; rettegjen elõtte az egész föld!
Ž 29:2 - Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben.

Verš 13
Az Úrnak orczája elõtt, mert eljön, mert eljön, hogy megítélje e földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az õ hûségével.
Ž 98:9 - Az Úr elõtt, mert eljön megítélni a földet; megítéli a világot igazsággal és a népeket méltányossággal.
Zjv 19:11 - És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és a ki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik.

Z 96 - Žalmista týmto žalmom povzbudzuje izraelský ľud, aby pozdravoval a oslavoval Pána, neviditeľného Kráľa, ktorý tróni na arche zmluvy a teraz prichádza do svätyne. V tomto Kráľovi majú však pozdraviť aj všeobecného Kráľa mesiášskych časov. - Žalmista v prítomnej oslave vidí viac, než sa ukazuje oku, vidí na konci časov prichádzať Pána, ktorý ide založiť mesiášske kráľovstvo. Žalm je mesiášsky v tom zmysle, že všetky národy povoláva chváliť a oslavovať Boha a ohlasuje súd nad nimi.

Z 96,1 - "Pieseň novú", lebo staršie chválospevy už nestačia na to, aby vystihli veľkosť budúceho prejavu a zjavenia sa Božej velebnosti a moci.

Z 96,4 - Všetci tí, čo u pohanských národov nosia meno "boh", sú nič, prázdnota, "výmysly", netreba sa ich báť, netreba ich poslúchať, sú to mŕtve a bezmocné figúrky. Iba Jahve je Boh, lebo on všetko stvoril.