výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 75, 1-10

1 Az éneklõmesternek, az altashétre, Aszáf zsoltára, ének. 2 Tisztelünk téged, oh Isten, tisztelünk; neved közel van, hirdetik csodatetteid. 3 Ha megszabom a határidõt, én méltányosan ítélek. 4 A föld és annak minden lakosa elcsügged; én erõsítem meg annak oszlopait. Szela. 5 A kérkedõknek azt mondom: Ne kérkedjetek; és a gonoszoknak: Ne emeljetek szarvat! 6 Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal; 7 Mert nem napkelettõl, sem napnyugattól, s nem is a puszta felõl [támad] a felmagasztalás; 8 Hanem Isten a biró, a ki egyet megaláz, mást felmagasztal! 9 Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedvvel tele; ha tölt belõle, még seprejét is iszsza és szopja a föld minden gonosztevõje. 10 Én pedig hirdetem [ezt] mindörökké, és éneket mondok a Jákób Istenének. [ (Psalms 75:11) És a gonoszoknak szarvait mind letördelem; az igaznak szarvai pedig felmagasztaltatnak. ]

Ž 75, 1-10

Z 75,9 - "Kalich" naplnený horkým nápojom je v Písme symbolom Božieho hnevu.