výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 76, 1-12

1 Az éneklõmesternek hangszerekkel; Aszáf zsoltára, ének. 2 Ismeretes az Isten Júdában, nagy az õ neve Izráelben. 3 Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye Sionban. 4 Ott törte össze a kézív villámait, paizst, szablyát és a hadat. Szela. 5 Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmányadó hegyek. 6 Kifosztattak a bátor szívûek, álmukat aluszszák, és minden hõs kezének ereje veszett. 7 A te dorgálásodtól, oh Jákób Istene, megzsibbadt mind szekér, mind ló. 8 Te, te rettenetes vagy, és ki állhat meg orczád elõtt, mikor haragszol? 9 Az egekbõl jelentetted ki ítéletedet; a föld megrettent és elcsendesedett, 10 Mikor felkelt Isten az ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorultját! Szela. 11 Mert az emberek haragja megdicsõít téged, miután felövezed végsõ haragodat. 12 Tegyetek fogadást és adjátok meg azokat az Úrnak, a ti Isteneteknek; mindnyájan, a kik õ körülte laknak, hozzanak ajándékot a Rettenetesnek. [ (Psalms 76:13) Mert a fejedelmek gõgjét megtöri, rettenetes a föld királyaihoz. ]

Ž 76, 1-12

Z 76 - V predchádzajúcom žalme pevec naznačuje, predvída víťazstvo, v tomto ho už oslavuje, žalm je teda víťaznou piesňou. Preto je celkom možné, že žalm vznikol z tej istej príležitosti ako predchádzajúci; potom by mal na zreteli porážku Sennacheribovho vojska za kráľa Ezechiáša r. 701 (2 Kr 19; 2 Krn 32; Iz 36). Lenže Sennacheribova porážka je iba predobrazom úplnej porážky Mesiášových nepriateľov. Žalm by bol typicky, nepriamo, mesiášsky.

Z 76,2 - "V Judei" - tieto slová označujú júdske kráľovstvo, kde v tomto čase panuje Ezechiáš, "v Izraeli" zasa vystihuje kráľovstvo severné, kráľovstvo efraimské, ktoré v tomto čase práve prestáva jestvovať (722).

Z 76,3 - Básnický výraz pre Jeruzalem je "Salem", čo v hebr. značí toľko ako "pokoj".