výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 113, 1-9

1 Dicsérjétek az Urat. 2 Áldott legyen az Úr neve mostantól fogva és örökké! 3 Napkelettõl fogva napnyugotig dicsértessék az Úr neve! 4 Felmagasztaltatott az Úr minden pogány nép felett; dicsõsége túl van az egeken. 5 Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, a ki a magasságban lakozik? 6 A ki magát megalázva, tekint szét mennyen és földön; 7 A ki felemeli az alacsonyt a porból, és a szûkölködõt kivonszsza a sárból, 8 Hogy odaültesse õket a fõemberek közé, az õ népének fõemberei közé; 9 A ki beülteti a meddõt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. Dicsérjétek az Urat!

Ž 113, 1-9

Verš 2
Áldott legyen az Úr neve mostantól fogva és örökké!
Dan 2:20 - Szóla Dániel, és monda: Áldott legyen az Istennek neve örökkön örökké: mert övé a bölcseség és az erõ.

Verš 3
Napkelettõl fogva napnyugotig dicsértessék az Úr neve!
Mal 1:11 - Hiszen napkelettõl fogva napnyugotig nagy az én nevem a pogányok között, és minden helyen tömjénnel áldoznak az én nevemnek és tiszta ételáldozattal! Bizony nagy az én nevem a pogányok között! azt mondja a Seregeknek Ura.

Verš 7
A ki felemeli az alacsonyt a porból, és a szûkölködõt kivonszsza a sárból,
1Sam 2:8 - Felemeli a porból a szegényt,
Ž 107:41 - De felemelé a nyomorultat az ínségbõl, és hasonlóvá tette a nemzetségeket a juhnyájhoz.

Z 113 - Týmto žalmom začína sa séria žalmov, ktoré Hebreji volali "Hallel" (chvála), začínajú sa všetky s "Halelějáh - chváľte Pána" (113 -117) a ktoré sa spievali na výročné sviatky, najmä na Veľkú noc.

Z 113,9 - U Izraelitov sa neplodnosť pokladala za kliatbu a Boží trest za nejaké previnenie (Gn 16,4.5; 1 Sam 1,7.11; 2,5 atď.).