výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 114, 1-8

1 Keď Izrael vyšiel z Egypta, dom Jakubov spomedzi ľudu cudzieho, 2 Judea sa stala jeho svätyňou, Izrael jeho kráľovstvom. 3 More to videlo a zutekalo, Jordán sa naspäť obrátil; 4 vrchy poskakovali ako barance, pahorky ako jahňatá. 5 Čo ti je, more, že utekáš, a tebe, Jordán, že sa naspäť obraciaš? 6 Vrchy, prečo poskakujete ako barance a vy, pahorky, ako jahňatá? 7 Zachvej sa, zem, pred tvárou Pánovou, pred tvárou Boha Jakubovho, 8 čo skalu mení na jazerá vôd a kameň na pramene vôd.

Ž 114, 1-8

Verš 1
Keď Izrael vyšiel z Egypta, dom Jakubov spomedzi ľudu cudzieho,
Ex 13:3 - Mojžiš potom hovoril ľudu: „Pamätajte na tento deň, v ktorý ste odišli z Egypta, z domu otroctva, keď vás Pán odtiaľ vyviedol mocnou rukou. Preto sa nesmie jesť nič kysnuté.

Z 114 - Žalmista krátko, ale pritom veľmi živo opisuje, ako sa Izrael stal Božím ľudom.

Z 114,1 - "Spomedzi ľudu cudzieho", dosl. "spomedzi ľudu, čo rozprával cudzou zajakavou rečou", čiže spomedzi Egypťanov.

Z 114,3-4 - Dramaticky sa opisujú zázraky, ktoré sa stali pri prechode Červeného mora a Jordána a pri vrchu Sinaj.

Z 114,7-8 - Aby ešte zjavnejšie dokázal Božiu moc, žalmista uvádza dva zázraky, ktoré sa stali v čase blúdenia na púšti. "Skalu mení na jazerá vôd" - prvý zázrak sa vzťahuje na zázračné vyvedenie vody zo skaly pri Hebrone (Ex 17,6), druhý na podobný prípad v Kádeši (Nm 20,11).