výhody registrácie

1. list Sonúnčanom

Biblia - Sväté písmo

(ROM - Rómsky)

1Sol 1, 1-10

1 Katar o Pavlo, o Silas, ai o Timote ka tume kai si ande khangeri ande Thesalonika, kai tume si le Devleske O Dat, ai ande le Devles Jesus Kristos o mishtimos ai e pacha te avel tumen dini katar O Del amaro Dat, ai le Devles Jesus Kristo. 2 Ame naisisaras sagda le Devleske anda tumende savorhende, ai das ame sagda goji tumende kana rhugisavas. 3 Seras ame angla Del amaro Dat sar sikadian tumaro pachamos, ai sar tumari dragostia dia tume voia te keren buchi le Devleske, ai sar tumaro pachamos ando Jesus Kristo ankerel. 4 Amare phral, ame zhanas ke O Del drago sas tumenge, ai alosardia tume te aven leske. 5 Ke andiam tumenge e lashi viasta, na ferdi le vorbensa, numa la putierasa kai avel katar O Swunto Duxo. Ai o pachamos kai si amen ando kado chachimos kai avel katar e viasta. Tume zhanen sar traiisardiam mashkar tumende pe tumaro mishtimos. 6 Tume liam tume pala amende ai pala Kristo; chinuisardiam but, numa tume premisardian E Vorba le Devleski le raduimasa kai del O Swunto Duxo. 7 No pe tumende sai len sama sa le phral kai si ande Macedonia ai ande Gretsia sar te traiin angla Del. 8 E Vorba le Devleski tumendar avili, na ferdi ande Macedonia ai ande Gretsia, numa katar godi e viasta tumare pachamos ka ando Del ashundili. Ame chi mai trobul te mothas kanikaske. 9 Savorhe den duma pa kodia kai premisardian ame kana geliam tumende, ai kai meklian le ikoni te bolden tume karing O Del, saxke te keren buchi le Devleski le zhuvindeske ai le chacheske; 10 ai te azhukeren te avel lesko Shav anda rhaio, kai zhuvindisardia les andai martia, lesko Shav O Jesus Kristo, ai kai ankaladia ame avri anda xoli le Devleski kai si te avel.

1Sol 1, 1-10

Verš 1
Katar o Pavlo, o Silas, ai o Timote ka tume kai si ande khangeri ande Thesalonika, kai tume si le Devleske O Dat, ai ande le Devles Jesus Kristos o mishtimos ai e pacha te avel tumen dini katar O Del amaro Dat, ai le Devles Jesus Kristo.
Rim 1:7 - Ramov tumenge, tumenge kai san ande Rome, tume savorhe kai O Del drago tumenge, ai akhardia te traiin leske, te del tume o lashimos ai e pacha katar amaro Del, amaro Dat, ai O Del Jesus Kristo.
Ef 1:2 - O mishtimos, ai e pacha, te avel tumenge dine katar O Del amaro Dat, ai amaro Devlesko O Jesus Kristo.
1Pt 1:2 - Tume sanas alome mai anglal katar o Del O Dat, ai tume san leske pala lesko Swunto Duxo te keren so mangel O Jesus Kristo, ai te aven vuzharde katar lesko rat. O mishtimos ai a pacha te aven shorde ande tumare ile.

Verš 2
Ame naisisaras sagda le Devleske anda tumende savorhende, ai das ame sagda goji tumende kana rhugisavas.
Ef 1:16 - Sagda naisiv le Devleske anda tumende, da ma goji tumende ande murho rhugimos;
Flp 1:3 - Naisiv murhe Devleske anda tumende swako data kai dav ma goji tumende;
Kol 1:3 - Ame das o naisimos sagda ka Del ai ka Dat amaro Devles O Jesus Kristosko, kana rhugisavas tumenge.
2Sol 1:3 - Ame trobul sagda te naisisaras le Devleske anda tumende, amare phral. Ai vorta keras, ke tumaro pachamos bariol but, ai e dragostia kai swako anda tumende si les le kolavrenge pale barion mai but ai mai but.

Verš 3
Seras ame angla Del amaro Dat sar sikadian tumaro pachamos, ai sar tumari dragostia dia tume voia te keren buchi le Devleske, ai sar tumaro pachamos ando Jesus Kristo ankerel.
Jn 6:29 - O Jesus phendia lenge, "Kadia si e buchi le Devleski, te pachan tume ande kodo kai wo tradia."

Verš 5
Ke andiam tumenge e lashi viasta, na ferdi le vorbensa, numa la putierasa kai avel katar O Swunto Duxo. Ai o pachamos kai si amen ando kado chachimos kai avel katar e viasta. Tume zhanen sar traiisardiam mashkar tumende pe tumaro mishtimos.
1Kor 2:4 - Ai murhi vorba ai murho divano nas bare vorbi kai parhuven la gojasa, numa sas dino ande putiera le Swuntsone Duxoski.
1Kor 4:20 - Ke o rhaio le Devlesko nai andel vorbi, numa ande putiera.
1Sol 2:1 - Zhanen mishto tume, amare phral, ke chi geliam tumende intaino.

Verš 6
Tume liam tume pala amende ai pala Kristo; chinuisardiam but, numa tume premisardian E Vorba le Devleski le raduimasa kai del O Swunto Duxo.
1Kor 4:16 - No mangav ma tumende, keren sar mande.
1Kor 11:1 - Le tu pala mande, vi sar me lav pala Kristo.
Flp 3:17 - Murhe phral, keren savorhe sar mande.. Ame sikadiam le kolavrenge sar te keren, dikhen pe kodola kai phiren sar tume sichardian le.
2Sol 3:9 - Ame kerdiam kadia, na ke amenge slobodo te premisaras tumaro zhutimos; numa ke mangliam te sikavas tumenge sar te keren.

Verš 10
ai te azhukeren te avel lesko Shav anda rhaio, kai zhuvindisardia les andai martia, lesko Shav O Jesus Kristo, ai kai ankaladia ame avri anda xoli le Devleski kai si te avel.
Sk 1:11 - ai phende lenge, "Tume kai san anda Galilee, sostar dikhen po cheri? O Jesus kai sas lino tumendar ando rhaio avela palpale sakadia sar tume dikhlian les te zhaltar ando rhaio."
Flp 3:20 - Numa ame, amaro kher si ando rhaio, ai azhukeras sa amare ilesa te avel anda rhaio amaro skepitori, le Devles O Jesus Kristo.
2Sol 1:10 - Kana avela kodo dies te avel luvudime katar sa kodola kai si leske, ai luvudime katar sa kodola kai pachanpe ande leste, ai vi tume aven anda kodola, ke pachaian tume ande Vorba le Devleski kai andiam tumenge.
Zjv 1:7 - Dikh! Wo avela ande le nuveria, swako iakh dikhela les. E, vi le manush kai mudarde les dikhena les. Sa le manush pe phuv roven le nekazosa ai darasa pala leste. E, Mek te avel! Amen.

1Sol 1,1 - Silván je poslovenčený rímsky tvar (Silvanus) aramejského mena Sílas. Spolu s Timotejom bol spolupracovníkom apoštola Pavla v misijnej práci v Macedónsku (porov. Sk 16–18).

1Sol 1,3 - Tri božské čnosti sú základom celého kresťanského života.

1Sol 1,10 - "Budúci hnev" – hnev trestajúceho Boha, ktorý sa prejaví voči hriešnikom v deň posledného súdu. Porov. Rim 2,8; 5,9. Podľa terminológie Starého zákona deň budúceho hnevu je dňom Božieho súdu.