výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 71, 1-24

1 Te benned bízom, Uram! Ne szégyenüljek meg soha. 2 A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem; hajtsd hozzám füledet és tarts meg engem. 3 Légy sziklaváram, a hova menekülhessek szüntelen; rendelkezzél megtartásom felõl, mert kõszálam és erõsségem vagy te. 4 Én Istenem, szabadíts meg engem a gonosznak kezébõl; a hamisnak és kegyetlennek markából! 5 Mert te vagy az én reménységem, oh Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtõl fogva! 6 Reád támaszkodom születésem óta; anyámnak méhébõl te vontál ki engem; rólad szól az én dicséretem szüntelen. 7 Mintegy csudává lettem sokaknak; de te vagy az én erõs bizodalmam. 8 Megtelik szájam dicséreteddel, minden napon a te dicsõségeddel. 9 Ne vess el engem az én vénségemnek idején; mikor elfogy az én erõm, ne hagyj el engem! 10 Mert felõlem szólanak elleneim, és a kik életemre törnek, együtt tanácskoznak, 11 Mondván: Az Isten elhagyta õt! Kergessétek és fogjátok meg, mert nincs, a ki megszabadítsa. 12 Oh Isten, ne távozzál el tõlem! Én Istenem, siess segítségemre! 13 Szégyenüljenek meg és enyészszenek el életemnek ellenségei; borítsa szégyen és gyalázat azokat, a kik vesztemre törnek! 14 Én pedig szüntelen reménylek, és szaporítom minden te dicséretedet. 15 Szájam beszéli a te igazságodat, minden nap a te szabadításodat, mert számát sem tudom. 16 Az Úr Istennek nagy tetteivel járok; csak a te igazságodról emlékezem! 17 Oh Isten, gyermekségemtõl tanítottál engem; és mind mostanig hirdetem a te csudadolgaidat. 18 Vénségemig és megõszülésemig se hagyj el engem, oh Isten, hogy hirdessem a te karodat e nemzetségnek, és minden következendõnek a te nagy tetteidet. 19 Hisz a te igazságod, oh Isten, felhat az égig, mert nagyságos dolgokat cselekedtél; kicsoda hasonló te hozzád, oh Isten?! 20 A ki sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, [de] ismét megelevenítesz, és a föld mélységébõl ismét felhozol minket. 21 Megsokasítod az én nagyságomat; hozzám fordulsz [és] megvigasztalsz engem. 22 Én is tisztellek téged lanttal a te hûségedért, én Istenem! Éneklek néked hárfával, oh Izráelnek szentje! 23 Örvendeznek az én ajakim, hogy énekelhetek néked, és lelkem is, a melyet megváltottál. 24 Nyelvem is minden napon hirdeti a te igazságodat, mert megszégyenültek és gyalázattal illettettek, a kik vesztemre törnek.

Ž 71, 1-24

Verš 1
Te benned bízom, Uram! Ne szégyenüljek meg soha.
Ž 22:5 - Benned bíztak atyáink; bíztak és te megszabadítottad õket.
Ž 25:2 - Istenem, benned bízom; ne szégyenüljek meg; ne örüljenek rajtam ellenségeim.
Ž 31:1 - Az éneklõmesternek, Dávid zsoltára.
Iz 49:23 - És királyok lesznek dajkálóid, fejedelmi asszonyaik dajkáid, arczczal a földre borulnak elõtted és lábaid porát nyalják; és megtudod, hogy én vagyok az Úr, kit a kik várnak, meg nem szégyenülnek.

Verš 13
Szégyenüljenek meg és enyészszenek el életemnek ellenségei; borítsa szégyen és gyalázat azokat, a kik vesztemre törnek!
Ž 34:3 - Dicsekedik lelkem az Úrban; [s] hallják ezt a szegények és örülnek.
Ž 40:14 - Tessék Uram néked, hogy megments engemet; siess Uram segítségemre!
Ž 70:2 - Isten, az én szabadításomra, Uram, az én segítségemre siess!

Z 71,7 - Dávidov život s jeho utrpením a nebezpečenstvami zdal sa byť "zázrakom", čímsi neuveriteľným v očiach tých, ktorí videli, ako ho Boh sprevádza, ako drží nad ním ochrannú ruku.

Z 71,22 - "Svätý Izraela" je jedným z početných Božích mien, v žaltári sa vyskytuje len tri razy (Ž 78,41 a 89,19) a tridsať ráz u Izaiáša.