výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 24, 1-10

1 Dávid zsoltára. a föld kereksége s annak lakosai. 2 Mert õ alapította azt a tengereken, és a folyókon megerõsítette. 3 Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az õ szent helyén? 4 Az ártatlan kezû és tiszta szívû, a ki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra. 5 Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az idvesség Istenétõl. 6 Ilyen az õt keresõk nemzetsége, a Jákób [nemzetsége,] a kik a te orczádat keresik. Szela. 7 Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsõség királya. 8 Kicsoda ez a dicsõség királya? Az erõs és hatalmas Úr, az erõs hadakozó Úr. 9 Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsõség királya! 10 Kicsoda ez a dicsõség királya? A seregek Ura, õ a dicsõség királya. Szela.

Ž 24, 1-10

Verš 1
Dávid zsoltára. a föld kereksége s annak lakosai.
Ex 19:5 - Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld.
Dt 10:14 - Ímé az Úréi, a te Istenedéi az egek, és az egeknek egei, a föld, és minden, a mi rajta van!
Jób 41:11 - Ki adott nékem elébb, hogy azt visszafizessem? A mi az ég alatt van, mind enyém!
Ž 50:12 - Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém e világ és ennek mindene.
1Kor 10:26 - Mert az Úré a föld és annak teljessége.
1Kor 10:28 - De ha valaki ezt mondja néktek: Ez bálványáldozati hús, ne egyétek meg a miatt, a ki megjelentette, és a lelkiismeretért; mert az Úré a föld és annak teljessége.

Verš 3
Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az õ szent helyén?
Ž 15:1 - Dávid zsoltára.
Iz 33:14 - Megrettentek a bûnösök Sionban, félelem fogja el a gazokat: ki lakhatik közülünk megemésztõ tûzzel, ki lakhatik közülünk örök hõséggel?

Z 24 - Žalm vznikol pravdepodobne v čase, keď preniesli archu zmluvy na vrch Sion, kde Dávid postavil nový stan, aby mal Boh dôstojnejší príbytok na zemi (2 Sam 6,17 a 5,6-10).

Z 24,2 - Porov. 75,4; Iz 42,5.