výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Ž 72, 1-20

1 Salamoné. 2 Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. 3 Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. 4 Legyen birája a nép szegényeinek, segítsen a szûkölködõnek fiain, és törje össze az erõszakoskodót. 5 Féljenek téged, a míg a nap áll és a meddig a hold fénylik, nemzedékrõl nemzedékre. 6 Szálljon alá, mint esõ a rétre, mint zápor, a mely megöntözi a földet. 7 Virágozzék az õ idejében az igaz és a béke teljessége, a míg nem lesz a hold. 8 És uralkodjék egyik tengertõl a másik tengerig, és a [nagy] folyamtól a föld határáig. 9 Boruljanak le elõtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. 10 Tarsis és a szigetek királyai hozzanak ajándékot; Seba és Szeba királyai adománynyal járuljanak elé. 11 Hajoljanak meg elõtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. 12 Mert megszabadítja a kiáltó szûkölködõt; a nyomorultat, a kinek nincs segítõje. 13 Könyörül a szegényen és szûkölködõn, s a szûkölködõk lelkét megszabadítja; 14 Az elnyomástól és erõszaktól megmenti lelköket, és vérök drága az õ szemében. 15 És éljen õ és adjanak néki Seba aranyából; imádkozzanak érte szüntelen, és áldják õt minden napon. 16 Bõ gabona legyen az országban a hegyek tetején is; rengjen gyümölcse, mint a Libanon, s viruljon a városok népe, mint a földnek füve. 17 Tartson neve mindörökké; viruljon neve, míg a nap lesz; vele áldják magokat mind a nemzetek, és magasztalják õt. 18 Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, a ki csudadolgokat cselekszik egyedül! 19 Áldott legyen az õ dicsõséges neve mindörökké, és teljék be dicsõségével az egész föld. Ámen! Ámen! 20 Itt végzõdnek Dávidnak, az Isai fiának könyörgései.

Ž 72, 1-20

Verš 12
Mert megszabadítja a kiáltó szûkölködõt; a nyomorultat, a kinek nincs segítõje.
Jób 29:12 - Mert megmentém a kiáltozó szegényt, és az árvát, a kinek nem volt segítsége.

Verš 5
Féljenek téged, a míg a nap áll és a meddig a hold fénylik, nemzedékrõl nemzedékre.
Ž 89:36 - Megesküdtem egyszer az én szentségemre: vajjon megcsalhatnám-é Dávidot?

Verš 6
Szálljon alá, mint esõ a rétre, mint zápor, a mely megöntözi a földet.
2Sam 23:4 - Olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljõ, mint a felhõtlen reggel; napsugártól, esõtõl [sarjadzik] a fû a földbõl.

Z 72 - Tradícia, tak kresťanská ako aj židovská (Targum Midraš), považuje žalm za mesiášsky. Doslovné splnenie tohto žalmu uskutočnilo sa len na Mesiášovi.

Z 72,1 - "Kráľ a kráľov syn" je jedna a tá istá osoba.

Z 72,3 - "Vrchy a pahorky" predstavujú celú Palestínu, hornatú zem.

Z 72,5 - Mesiášovo kráľovstvo bude večné. Vyjadruje sa to trvaním "slnka a mesiaca".

Z 72,8 - Mesiáš bude vládnuť celým svetom.

Z 72,10 - Autor takto ohraničil tri svetové diely, ktoré boli známe v tom čase: Áziu, Európu a Afriku.

Z 72,14 - "V jeho očiach je vzácna ich krv", ich život; nedovolí vyliať nevinnú krv (Ž 116,15).

Z 72,18 - Verše nepatria k žalmu, sú chválospevom, doxológiou na konci Druhej knihy žalmov.