výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 72, 1-20

1 Šalamúnov. Bože, zver svoju právomoc kráľovi, kráľovmu synovi svoju spravodlivosť. 2 Nech spravodlivo súdi tvoj ľud a tvojich biednych podľa práva. 3 Nech vrchy prinášajú ľudu pokoj a pahorky spravodlivosť. 4 Nech biednym z ľudu prisúdi právo, nech pomôže chudobným a rozdrví utláčateľa. 5 Nech sa ťa boja pri svite slnka i mesiaca z pokolenia na pokolenie. 6 Ako keď dážď padá na pokosenú lúku a ako rosa zavlažuje zem, 7 tak nech za dní jeho vlády kvitne spravodlivosť a nech je hojnosť pokoja, kým nezanikne mesiac. 8 Nech vládne od mora k moru, od Rieky až po okraje zeme. 9 Nech sa koria pred ním jeho protivníci, jeho nepriatelia nech lížu prach. 10 Králi Taršíša a ostrovov nech prinesú dary, králi Šeby a Sáby nech prinesú poplatky. 11 Nech sa mu klaňajú všetci králi, nech mu slúžia všetky národy. 12 On zachráni chudobného, ktorý volá o pomoc, biedneho i toho, ktorému nik nepomáha. 13 Zmilúva sa nad slabým a biednym a zachraňuje život chudobných. 14 Z útlaku a násilia im vykupuje dušu, ich krv je vzácna v jeho očiach. 15 Nech žije! Nech mu dávajú zlato zo Šeby! Nech sa vždy zaňho modlia, nech mu každodenne dobrorečia! 16 Nech je v krajine hojnosť obilia, nech sa vlní na vrcholoch kopcov. Nech prináša ovocie ako Libanon, nech rozkvitajú mestá ako tráva zeme. 17 Nech jeho meno trvá naveky, nech jeho meno prekvitá, kým trvá slnko. Nech mu dobrorečia, nech ho blahoslavia všetky národy! 18 Nech je zvelebený Hospodin, Boh, Boh Izraela! Jedine on koná divy. 19 Nech je zvelebené jeho slávne meno naveky a nech jeho sláva naplní celú zem! Amen, amen. 20 Končia sa modlitby Dávida, Izajovho syna.

Ž 72, 1-20

Verš 12
On zachráni chudobného, ktorý volá o pomoc, biedneho i toho, ktorému nik nepomáha.
Jób 29:12 - pretože som zachraňoval úbožiaka volajúceho o pomoc aj sirotu, aj toho, kto nemal nijakého pomocníka.

Verš 5
Nech sa ťa boja pri svite slnka i mesiaca z pokolenia na pokolenie.
Ž 89:36 - Raz navždy som na svoju svätosť prisahal, že nesklamem Dávida:

Verš 6
Ako keď dážď padá na pokosenú lúku a ako rosa zavlažuje zem,
2Sam 23:4 - je ako úsvit vychádzajúceho slnka, ako bezoblačné ráno, ako jasno po daždi, keď mládza raší zo zeme.

Z 72 - Tradícia, tak kresťanská ako aj židovská (Targum Midraš), považuje žalm za mesiášsky. Doslovné splnenie tohto žalmu uskutočnilo sa len na Mesiášovi.

Z 72,1 - "Kráľ a kráľov syn" je jedna a tá istá osoba.

Z 72,3 - "Vrchy a pahorky" predstavujú celú Palestínu, hornatú zem.

Z 72,5 - Mesiášovo kráľovstvo bude večné. Vyjadruje sa to trvaním "slnka a mesiaca".

Z 72,8 - Mesiáš bude vládnuť celým svetom.

Z 72,10 - Autor takto ohraničil tri svetové diely, ktoré boli známe v tom čase: Áziu, Európu a Afriku.

Z 72,14 - "V jeho očiach je vzácna ich krv", ich život; nedovolí vyliať nevinnú krv (Ž 116,15).

Z 72,18 - Verše nepatria k žalmu, sú chválospevom, doxológiou na konci Druhej knihy žalmov.