výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 57, 1-12

1 Zbormajstrovi na nápev: Nezahub! Pamätný zápis Dávida, keď utiekol do jaskyne pred Saulom. 2 Zmiluj sa nado mnou, Bože! Zmiluj sa nado mnou, lebo k tebe sa utieka moja duša a v tôni tvojich krídel nachádzam útočisko, kým nepominie pohroma. 3 K Bohu volám, k Najvyššiemu, k Bohu, ktorý koná za mňa. 4 Zošle pomoc z neba, zachráni ma, zahanbí tých, čo ma dychtivo prenasledujú. — Sela — Boh zošle svoje milosrdenstvo a vernosť. 5 Musím ležať medzi levmi, z ktorých srší oheň, medzi ľuďmi, ktorých zuby sú oštepy a šípy, ich jazyk je ostrý meč. 6 Vyvýš sa, Bože, nad nebesia, tvoja sláva nech je nad celou zemou! 7 Mojim nohám nastavili sieť, moja duša je skľúčená, vykopali mi jamu, sami však spadli do nej. — Sela — 8 Moje srdce je pripravené, Bože, moje srdce je pripravené spievať ti a hrať. 9 Prebuď sa, moja duša, prebuď sa, harfa, citara, nech zobudím rannú zoru! 10 Budem ti ďakovať, Pane, medzi ľuďmi, ospevovať ťa medzi národmi, 11 lebo veľké je tvoje milosrdenstvo, až po nebesia, tvoja vernosť až po oblaky. 12 Vyvýš sa, Bože, nad nebesia, tvoja sláva nech je nad celou zemou!

Ž 57, 1-12

Verš 1
Zbormajstrovi na nápev: Nezahub! Pamätný zápis Dávida, keď utiekol do jaskyne pred Saulom.
1Sam 22:1 - Dávid odtiaľ ušiel a uchýlil sa do jaskyne v Adulláme. Keď sa o tom dozvedeli jeho bratia a celá rodina, zašli za ním.
1Sam 24:3 - Saul si vybral tritisíc mužov z celého Izraela a šiel pátrať po Dávidovi a jeho družine východne od Skál kozorožcov.

Verš 5
Musím ležať medzi levmi, z ktorých srší oheň, medzi ľuďmi, ktorých zuby sú oštepy a šípy, ich jazyk je ostrý meč.
Ž 108:5 - lebo veľké je tvoje milosrdenstvo, siaha nad nebesia, tvoja vernosť až po oblaky.

Verš 6
Vyvýš sa, Bože, nad nebesia, tvoja sláva nech je nad celou zemou!
Ž 7:15 - Hľa, počne neprávosť, nosí trápenie a porodí lož.
Ž 9:15 - aby som mohol hlásať všetku tvoju velebnosť v bránach dcéry Siona a plesať, že si ma zachránil.

Verš 7
Mojim nohám nastavili sieť, moja duša je skľúčená, vykopali mi jamu, sami však spadli do nej. — Sela —
Ž 108:1 - Pieseň. Dávidov žalm.

Verš 9
Prebuď sa, moja duša, prebuď sa, harfa, citara, nech zobudím rannú zoru!
Ž 108:3 - Prebuď sa harfa, citara, nech zobudím rannú zoru!

Verš 10
Budem ti ďakovať, Pane, medzi ľuďmi, ospevovať ťa medzi národmi,
Ž 36:5 - Na svojom lôžku vymýšľa neprávosť. Dáva sa na nedobré cesty, neštíti sa zlého.
Ž 108:4 - Budem ti ďakovať, Hospodin, medzi ľuďmi a ospevovať ťa medzi národmi,

Z 57,1 - Porov. 1 Sam 22,1-5; 24.