výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 92, 1-16

1 Žalm. Pieseň na sobotný deň. 2 Dobre je chváliť Hospodina, ospevovať tvoje meno, Najvyšší; 3 hneď zrána hlásať tvoju milosť a tvoju vernosť v noci 4 hudbou na desaťstrunnej lutne, na harfe za zvuku citary. 5 Potešil si ma, Hospodin, svojimi skutkami; plesám nad dielami tvojich rúk. 6 Aké veľkolepé sú tvoje diela, Hospodin, aké nesmierne hlboké tvoje myšlienky! 7 Nerozumný človek o tom nič nevie, obmedzenec to nechápe. 8 Aj keď bezbožníci rastú ako tráva a všetci zločinci prekvitajú, predsa sú určení na večnú záhubu. 9 Ty však, Hospodin, večne si vyvýšený. 10 Veď tvoji nepriatelia, Hospodin, veď tvoji nepriatelia zahynú. Všetci zločinci budú rozohnaní. 11 Môj roh si vyvýšil ako roh byvola, pomazal si ma čerstvým olejom. 12 Moje oko pozoruje odporcov, moje uši počujú o tých, čo broja proti mne. 13 Spravodlivý prekvitá ako palma, košatie ako libanonský céder. 14 Tí, čo sú zasadení v dome Hospodina, budú prekvitať na nádvoriach nášho Boha. 15 Aj v šedinách prinesú plody, zostanú svieži a čerství, 16 aby hlásali, že Hospodin je priamy, je mojou skalou, neprávosti v ňom niet.

Ž 92, 1-16

Verš 12
Moje oko pozoruje odporcov, moje uši počujú o tých, čo broja proti mne.
Oz 14:5 - Vyliečim ich odpadnutie, budem ich slobodne milovať, lebo sa odvrátil od nich môj hnev.
Sdc 9:15 - Bodliak povedal stromom: Ak ma naozaj chcete pomazať za kráľa nad sebou, poďte sa skryť v mojej tôni. No ak nie, nech z bodliaka vyšľahne oheň a strávi libanonské cédre!

Z 92 - "Na Pánov deň" - označuje sa liturgické umiestnenie žalmu pri bohoslužbe. Podľa Talmudu sa spieval za rannej sobotňajšej obety, sprevádzal druhú čiastku celopalu, čiže celostnej žertvy, tzv. "mokrú obetu" (Ex 29,38; Nm 28,9).

Z 92,3 - Deň a noc spolu nestačia na to, aby sme dostatočne ocenili a aby sme sa poďakovali za Božie milosrdenstvo a Božiu lásku k nám ľuďom.

Z 92,14 - Žalmista chce povedať, že tí, čo sú blízko Boha ako stromy zasadené v nádvorí svätyne, čo zachovávajú Božie príkazy, budú pod stálou Božou opaterou a láskavosťou.