výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 92, 1-15

1 Zpívaný žalm. Píseň ke dni odpočinku. 2 Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy, 3 hlásat zrána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost 4 při nástroji o deseti strunách, s harfou, při hře na citaru. 5 Hospodine, svými skutky působíš mi radost, plesám nad činy tvých rukou: 6 Tvoje činy, Hospodine, jsou tak velkolepé, tvoje záměry jsou přehluboké! 7 Tupec o tom neví, hlupák tomu nerozumí. 8 Svévolníci bují jako plevel, všichni pachatelé ničemností rozkvétají, aby byli navždy vyhlazeni. 9 Ty však, Hospodine, jsi navěky vyvýšený. 10 Ano, tvoji nepřátelé, Hospodine, ano, tvoji nepřátelé zhynou, všichni pachatelé ničemností budou rozprášeni. 11 Můj roh jsi však vyvýšil jako roh jednorožce, olej nejčistší jsi na mne vylil. 12 Moje oko shlíží na ty, kdo proti mně sočí, moje uši slyší o zlovolných útočnících. 13 Spravedlivý roste jako palma, rozrůstá se jako libanónský cedr. 14 Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha, 15 ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží, [ (Psalms 92:16) aby hlásali, že Hospodin je přímý, skála má, a podlosti v něm není! ]

Ž 92, 1-15

Verš 12
Moje oko shlíží na ty, kdo proti mně sočí, moje uši slyší o zlovolných útočnících.
Oz 14:5 - Jejich odvrácení uzdravím, rád si je zamiluji, neboť můj hněv se od nich odvrátil.
Sdc 9:15 - A trnitý keř stromům odpověděl: »Jestliže mě doopravdy chcete pomazat za krále nad sebou, pojďte se schoulit do mého stínu! Jestliže však ne, vyšlehne z trnitého keře oheň a pozře i libanónské cedry!«

Z 92 - "Na Pánov deň" - označuje sa liturgické umiestnenie žalmu pri bohoslužbe. Podľa Talmudu sa spieval za rannej sobotňajšej obety, sprevádzal druhú čiastku celopalu, čiže celostnej žertvy, tzv. "mokrú obetu" (Ex 29,38; Nm 28,9).

Z 92,3 - Deň a noc spolu nestačia na to, aby sme dostatočne ocenili a aby sme sa poďakovali za Božie milosrdenstvo a Božiu lásku k nám ľuďom.

Z 92,14 - Žalmista chce povedať, že tí, čo sú blízko Boha ako stromy zasadené v nádvorí svätyne, čo zachovávajú Božie príkazy, budú pod stálou Božou opaterou a láskavosťou.