výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 63, 1-11

1 Žalm Davidův, když byl v Judské poušti. 2 Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. 3 Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu; 4 tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem. 5 Proto ti žehnám po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně. 6 Má duše se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu. 7 Když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za nočních hlídek, 8 že jsi mou pomocí býval, ve stínu křídel tvých plesám. 9 Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží. 10 Ti, kdo mi chystají zkázu a o život ukládají, sestoupí v nejhlubší útroby země; 11 vydáni napospas meči za kořist šakalům padnou. [ (Psalms 63:12) Král se však bude radovat; Bůh bude chloubou všech, kdo přísahají při něm, a budou zacpána ústa těm, kdo zrádně mluví. ]

Ž 63, 1-11

Verš 1
Žalm Davidův, když byl v Judské poušti.
1Sam 22:5 - Prorok Gád pak řekl Davidovi: "Nezůstávej ve skalní skrýši. Odeber se do judské země." David šel, až přišel do lesa Cheretu.
1Sam 23:14 - David pobýval v poušti na nepřístupných vrcholcích; pobýval v horách pouště Zífu. Ačkoli po něm Saul po celý čas pátral, Bůh mu ho do rukou nevydal.

Z 63 - Žalm nás upamätúva na Dávidovo položenie, keď utekal pred svojím synom Absolónom cez Júdsku púšť k Jordánu a potom do Zajordánska. Júdska púšť sa tiahne od Jeruzalema k Mŕtvemu moru. Na tejto púšti našiel Dávid záchranu už za časov Šaulovho prenasledovania a teraz uteká tadeto pred vlastným nevďačným synom (2 Sam 15,23-30).

Z 63,12 - "Všetci, ktorí prisahajú na neho", značí tých, čo uznávajú Pána za Boha, za najväčšiu autoritu (Dt 6,13).