výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KJV - Anglický - King James)

Ž 63, 1-11

1 O God, thou art my God; early will I seek thee: my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is; 2 To see thy power and thy glory, so as I have seen thee in the sanctuary. 3 Because thy lovingkindness is better than life, my lips shall praise thee. 4 Thus will I bless thee while I live: I will lift up my hands in thy name. 5 My soul shall be satisfied as with marrow and fatness; and my mouth shall praise thee with joyful lips: 6 When I remember thee upon my bed, and meditate on thee in the night watches. 7 Because thou hast been my help, therefore in the shadow of thy wings will I rejoice. 8 My soul followeth hard after thee: thy right hand upholdeth me. 9 But those that seek my soul, to destroy it, shall go into the lower parts of the earth. 10 They shall fall by the sword: they shall be a portion for foxes. 11 But the king shall rejoice in God; every one that sweareth by him shall glory: but the mouth of them that speak lies shall be stopped.

Ž 63, 1-11

Verš 1
O God, thou art my God; early will I seek thee: my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is;
1Sam 22:5 - And the prophet Gad said unto David, Abide not in the hold; depart, and get thee into the land of Judah. Then David departed, and came into the forest of Hareth.
1Sam 23:14 - And David abode in the wilderness in strong holds, and remained in a mountain in the wilderness of Ziph. And Saul sought him every day, but God delivered him not into his hand.

Z 63 - Žalm nás upamätúva na Dávidovo položenie, keď utekal pred svojím synom Absolónom cez Júdsku púšť k Jordánu a potom do Zajordánska. Júdska púšť sa tiahne od Jeruzalema k Mŕtvemu moru. Na tejto púšti našiel Dávid záchranu už za časov Šaulovho prenasledovania a teraz uteká tadeto pred vlastným nevďačným synom (2 Sam 15,23-30).

Z 63,12 - "Všetci, ktorí prisahajú na neho", značí tých, čo uznávajú Pána za Boha, za najväčšiu autoritu (Dt 6,13).