výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 75, 1-10

1 Pro předního zpěváka, jako: "Nevyhlazuj!" Žalm; pro Asafa, píseň. 2 Vzdáváme ti chválu, Bože, vzdáváme ti chválu! Tvé jméno je blízko, vypráví se o tvých divech. 3 "Já určím tu chvíli, kdy vykonám soud dle práva. 4 Země se rozplyne se všemi, kdo na ní sídlí; já jsem to, kdo dává pevnost jejím sloupům." 5 Potřeštěncům říkám: Nechte ztřeštěností! Říkám svévolníkům: Nezvedejte rohy! 6 Nezvedejte svoje rohy vzhůru, nemluvte s tak drzou šíjí! 7 Nikdo od východu, nikdo od západu, nikdo od hornaté pouště, 8 jenom Bůh je soudce: jednoho poníží, druhého povýší. 9 Hospodin má v ruce kalich: víno kvasí, je plné příměsků, z něho nalévá a vypijí je i s kaly až do dna všichni svévolníci země. 10 A já to budu navěky hlásat, budu zpívat žalmy Jákobovu Bohu. [ (Psalms 75:11) A všem svévolníkům srazím rohy, rohy spravedlivého se zvednou. ]

Ž 75, 1-10

Z 75,9 - "Kalich" naplnený horkým nápojom je v Písme symbolom Božieho hnevu.