výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 63, 1-12

1 Dávidov žalm. Keď sa zdržiaval v Júdskej púšti. 2 Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody, 3 tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť tvoju moc a slávu. 4 Veď tvoja milosť je lepšia než život; moje pery budú ťa oslavovať. 5 Celý život ťa chcem velebiť a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe. 6 Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami. 7 Na svojom lôžku myslím na teba, o tebe rozjímam hneď za rána. 8 Lebo ty si mi pomáhal a pod ochranou tvojich krídel budem plesať. 9 Moja duša sa vinie k tebe, ujímaš sa ma svojou pravicou. 10 Tí však, čo chcú môj život zahubiť, zostúpia do hlbín zeme; 11 vydaní budú meču napospas, stanú sa korisťou šakalov. 12 Kráľ sa však bude tešiť v Bohu; chváliť sa budú všetci, ktorí prisahajú na neho, lebo budú umlčané ústa klamárov.

Ž 63, 1-12

Verš 1
Dávidov žalm. Keď sa zdržiaval v Júdskej púšti.
1Sam 22:5 - Vtedy prorok Gad povedal Dávidovi: „Neostávaj v pevnosti, ale zober sa a choď do júdskej krajiny!“ A tak Dávid odišiel a prišiel do hory Háret.
1Sam 23:14 - Dávid sa zdržoval na púšti v pevnostiach. Zdržoval sa na kopci na púšti Zif. Šaul ho hľadal celý čas, ale Boh mu ho nevydal do ruky.

Z 63 - Žalm nás upamätúva na Dávidovo položenie, keď utekal pred svojím synom Absolónom cez Júdsku púšť k Jordánu a potom do Zajordánska. Júdska púšť sa tiahne od Jeruzalema k Mŕtvemu moru. Na tejto púšti našiel Dávid záchranu už za časov Šaulovho prenasledovania a teraz uteká tadeto pred vlastným nevďačným synom (2 Sam 15,23-30).

Z 63,12 - "Všetci, ktorí prisahajú na neho", značí tých, čo uznávajú Pána za Boha, za najväčšiu autoritu (Dt 6,13).