výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 92, 1-16

1 Žalm. Pieseň na Pánov deň. 2 Dobre je oslavovať Pána a ospevovať meno tvoje, Najvyšší; 3 za rána zvestovať tvoju dobrotu a tvoju vernosť celú noc 4 na desaťstrunovej harfe a na lutne, spevom a citarou. 5 Lebo tvoje počínanie, Pane, ma napĺňa radosťou a plesám nad dielami tvojich rúk. 6 Aké veľkolepé sú tvoje diela, Pane, a aké hlboké tvoje myšlienky! 7 Nerozumný človek to nevie a blázon to nechápe. 8 Hoci hriešnici rastú ako tráva a kadejakí zločinci prekvitajú, večná záhuba ich predsa neminie; 9 no ty, Pane, si najvyšší naveky. 10 Veď to, Pane, tvoji protivníci, veď to tvoji protivníci zahynú a rozprášení budú všetci zločinci. 11 Mne však dávaš silu, akú má byvol s rohami, mažeš ma žírnym olejom. 12 Moje oko hľadí zvrchu na nepriateľov, moje ucho počúva o osude tých, čo zlomyseľne povstali proti mne. 13 Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu. 14 Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať. 15 Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, úrodní budú a plní sviežosti; 16 a tak zvestujú, že Pán, moje útočište, je spravodlivý a neprávosti v ňom niet.

Ž 92, 1-16

Verš 12
Moje oko hľadí zvrchu na nepriateľov, moje ucho počúva o osude tých, čo zlomyseľne povstali proti mne.
Oz 14:5 - „Vyhojím ich poranenia, milovať ich budem vďačne, lebo môj hnev sa od nich odvráti.
Sdc 9:15 - Bodliak odpovedal stromom: »Ak ma vskutku pomažete, aby som bol vaším kráľom, poďte, schovajte sa v mojej tôni! Ak nie, vyšľahne oheň z bodliaka a strávi libanonské cédre.«

Z 92 - "Na Pánov deň" - označuje sa liturgické umiestnenie žalmu pri bohoslužbe. Podľa Talmudu sa spieval za rannej sobotňajšej obety, sprevádzal druhú čiastku celopalu, čiže celostnej žertvy, tzv. "mokrú obetu" (Ex 29,38; Nm 28,9).

Z 92,3 - Deň a noc spolu nestačia na to, aby sme dostatočne ocenili a aby sme sa poďakovali za Božie milosrdenstvo a Božiu lásku k nám ľuďom.

Z 92,14 - Žalmista chce povedať, že tí, čo sú blízko Boha ako stromy zasadené v nádvorí svätyne, čo zachovávajú Božie príkazy, budú pod stálou Božou opaterou a láskavosťou.