výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 88, 1-19

1 Pieseň. Žalm Kórachovcov. Zbormajstrovi na nápev: Máchalat leannót. Poučný žalm Hémana Ezrachovca. 2 Hospodin, Boh mojej spásy, k tebe volám dňom i nocou. 3 Kiež moja modlitba prenikne k tebe, nakloň ucho k môjmu náreku! 4 Moja duša sa presýtila trápením, môj život sa už dotkol ríše mŕtvych. 5 Počítajú ma k tým, čo zostupujú do hrobu, som ako muž bez sily. 6 Mám miesto medzi mŕtvymi, zabitými, čo ležia v hrobe, na ktorých si už nespomenieš, ktorí sú ti vytrhnutí z ruky. 7 Vrhol si ma do najhlbšej jamy, do najtemnejších hlbín. 8 Doľahol na mňa tvoj hnev, zmietlo ma tvoje vlnobitie. — Sela — 9 Vzdialil si odo mňa mojich známych, sprotivil si ma pred nimi. Som uväznený, nemôžem vyjsť. 10 Zrak mi zármutkom slabne. Celý deň volám k tebe, Hospodin, vystieram k tebe ruky. 11 Či mŕtvym budeš robiť divy? Vstanú azda tiene mŕtvych, aby ťa chválili? — Sela — 12 Dá sa v hrobe hovoriť o tvojej milosti a v ríši zániku o tvojej vernosti? 13 Vie sa v temnote o tvojich divoch, o tvojej spravodlivosti v krajine zabudnutia? 14 Ja však volám k tebe o pomoc, Hospodin, hneď zrána sa k tebe vznáša moja modlitba. 15 Prečo si zavrhol moju dušu, Hospodin, a skrývaš svoju tvár predo mnou? 16 Od mladosti som zúbožený a hyniem, znášam tvoje hrôzy a som bezradný. 17 Tvoj prudký hnev sa prevalil cezo mňa a tvoje hrozivé zásahy ma zničili. 18 Valia sa na mňa každodenne ako voda, obkľučujú ma zo všetkých strán. 19 Vzdialil si odo mňa priateľa a druha, spoločníkom sa mi stala temnota.

Ž 88, 1-19

Z 88 - Obsahom žalmu je volanie o pomoc trpiaceho, ktorý nikde nenachádza potechy. V beznádejnom položení sa obracia k Bohu o pomoc, ako urobil Jób.