výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 58, 1-12

1 Zbormajstrovi na nápev: Nezahub! Dávidov pamätný zápis. 2 Naozaj hovoríte spravodlivo, mocipáni? A súdite podľa práva ľudí? 3 Naopak, v srdci vymýšľate neprávosť, rukami razíte cestu násiliu v krajine. 4 Odcudzili sa bezbožníci, blúdia od narodenia, od života matky klamú. 5 Majú v sebe jed ako hady. Sú ako hluchá zmija, ktorá si zapcháva uši, 6 aby nepočula hlas zaklínača, čarodeja skúseného v zaklínaní. 7 Bože, zuby im povyrážaj z úst! Polám chrup levíčatám, Hospodin! 8 Nech sa stratia ako rozliata voda! Keď namieria, nech sa im šípy otupia! 9 Nech sú ako slimák v rozklade, ako potratený plod, čo neuzrel svit slnka! 10 Skôr než sa na burine stačia rozrásť tŕne, sviežej či uschnutej, nech ich zmetie víchor! 11 Poteší sa spravodlivý, keď uvidí pomstu, zmočí si nohy v krvi bezbožníka. 12 Ľudia povedia: Predsa má odmenu spravodlivý. Predsa jestvuje Boh, čo súdi na zemi.

Ž 58, 1-12

Verš 4
Odcudzili sa bezbožníci, blúdia od narodenia, od života matky klamú.
Ž 140:3 - pred tými, čo myslia len na zlé, každý deň vyvolávajú rozbroje.

Z 58 - Žalmista oslovuje nespravodlivých sudcov spôsobom dávnych prorokov a zvoláva na nich Božiu spravodlivosť.

Z 58,2 - V hebr. texte čítame "'élim - bohovia, mocnári". Vo Svätom písme sa tak volali nielen "sudcovia", lež aj králi, kňazi, predstavitelia Božej moci a autority (Ž 82,1.6; porov. aj Jn 10,34 a inde). Hoci zastupujú Boha, predsa všetko robia ako tí, čo vidia len seba, ktorým nezáleží na spravodlivosti, ale skôr na postavení a osobných výhodách, robia to ako "zlosynovia".