výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 58, 1-12

1 Zbormajstrovi. Na nápev „Nezahub“. Dávidov žalm. Miktam. 2 Vari vy, mocnári, naozaj hlásate spravodlivosť, vari správne súdite ľudských synov? 3 Naopak, v srdci páchate neprávosti, vaše ruky pripravujú násilie na zemi. 4 Hriešnici sú na scestí už od lona matky, od materského života blúdia klamári. 5 Jed v nich podobá sa jedu hadiemu, jedu hluchej vretenice, čo si uši zapcháva, 6 ktorá nepočúva hlas zaklínačov, hlas skúseného čarodeja. 7 Bože, vylám im zuby v ústach, rozdrv čeľusť levov, Pane. 8 Nech sa rozplynú sťa voda, čo steká, nech vyschnú ako zdeptaná tráva. 9 Nech sa pominú ako slimák, čo sa v hlien rozteká, ako nedonosený plod ženy, ktorý slnko neuzrie. 10 Prv ako vaše hrnce pocítia oheň z bodliaka, zaživa ich strávi ako oheň hnevu. 11 Spravodlivý sa poteší, keď pomstu uvidí, umyje si nohy v krvi hriešnika. 12 A ľudia povedia: „Naozaj je odmena pre spravodlivého, naozaj je Boh, čo súdi na zemi.“

Ž 58, 1-12

Verš 4
Hriešnici sú na scestí už od lona matky, od materského života blúdia klamári.
Ž 140:3 - Veď oni zamýšľajú robiť zlo, deň čo deň podnecujú rozbroje.

Z 58 - Žalmista oslovuje nespravodlivých sudcov spôsobom dávnych prorokov a zvoláva na nich Božiu spravodlivosť.

Z 58,2 - V hebr. texte čítame "'élim - bohovia, mocnári". Vo Svätom písme sa tak volali nielen "sudcovia", lež aj králi, kňazi, predstavitelia Božej moci a autority (Ž 82,1.6; porov. aj Jn 10,34 a inde). Hoci zastupujú Boha, predsa všetko robia ako tí, čo vidia len seba, ktorým nezáleží na spravodlivosti, ale skôr na postavení a osobných výhodách, robia to ako "zlosynovia".