výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 14, 1-7

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet.“ Skazení sú a ohavnosti páchajú. Nikto z nich nerobí dobre. 2 Pán pozerá z neba na synov ľudských a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha. 3 Všetci poblúdili, všetci sa skazili; nikto nerobí dobre, veru, celkom nik. 4 Či nezmúdrejú tí, čo páchajú neprávosť a požierajú môj ľud, akoby jedli chlieb? Nevzývajú Pána; 5 ale ešte stŕpnu od strachu, lebo Boh sa ujíma potomstva spravodlivých. 6 Vy chcete zmariť plány bedára, lež Pán je jeho útočišťom. 7 Kiež príde Izraelu spása zo Siona! Keď Pán vyslobodí svoj ľud zo zajatia, Jakub zaplesá, poteší sa Izrael.

Ž 14, 1-7

Verš 1
Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet.“ Skazení sú a ohavnosti páchajú. Nikto z nich nerobí dobre.
Ž 10:4 - Hriešnik pohŕda Pánom a namyslene hovorí: „Boh nezasahuje; Boha niet.“
Ž 53:1 - Zbormajstrovi. Podľa „Machalat“. Dávidov poučný chválospev. Blázon si v srdci hovorí: „Boha niet.“
Rim 3:10 - ako je napísané: „Nik nie je spravodlivý,