výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 8, 1-10

1 Zbormajstrovi. Na nápev piesne „Lis“. Dávidov žalm. 2 Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia. 3 Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu naprotiveň svojim nepriateľom, aby si umlčal pomstivého nepriateľa. 4 Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril: 5 čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? 6 Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil 7 a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy: 8 ovce a všetok domáci statok aj všetku poľnú zver, 9 vtáctvo pod oblohou a ryby v mori i všetko, čo sa hýbe po dne morskom. 10 Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!

Ž 8, 1-10

Verš 2
Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia.
Mt 21:16 - a povedali mu: „Počuješ, čo títo hovoria?“ Ježiš im odvetil: „Pravdaže. Nikdy ste nečítali: »Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu«?“

Verš 4
Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril:
Jób 7:17 - Čože je človek, že si ho tak všímaš, že mávaš toľkú starosť o neho,
Ž 144:3 - Pane, čože je človek, že sa k nemu priznávaš, a syn človeka, že myslíš na neho?
Heb 2:6 - Tak svedčí ktosi na ktoromsi mieste: „Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?

Verš 6
Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil
1Kor 15:27 - lebo mu všetko položil pod nohy. Ale keď hovorí: „Všetko je podrobené“, je jasné, že okrem toho ktorý mu všetko podrobil.

Z 8 - V ôsmom žalme nám žalmista zanechal vždy časovú pieseň. A čím viac sa ľudský um zahĺbi do tajov stvorenstva, čím viac sa zapoja kresťanské mysle do nadprirodzena, tým bude časovejší.

Z 8,3 - Ježiš Kristus cituje tento verš na ospravedlnenie detí, ktoré mu na Kvetnú nedeľu volali na slávu (Mt 21,16).

Z 8,6 - Človek, i keď je nepatrný svojím zjavom, je veľký - jeho veľkosť je od Boha: "Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov." Človek je nekonečne menší od Boha, veď je jeho tvorom, ale je väčší než všetko viditeľné stvorenstvo, lebo má dušu, teda má rozum a slobodnú vôľu.