výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 85, 1-14

1 Zbormajstrovi. Žalm Koreho synov. 2 Pane, svojej krajine si preukázal milosť, Jakuba si zbavil poroby. 3 Svojmu ľudu si odpustil vinu a zakryl si všetky jeho hriechy. 4 Všetok hnev si v sebe potlačil a zmiernil svoje rozhorčenie. 5 Obnov nás, Bože, naša spása, a odvráť od nás svoj hnev. 6 Vari sa chceš hnevať na nás naveky a z pokolenia na pokolenie svoj hnev prenášať? 7 Či sa k nám nevrátiš a neoživíš nás, aby sa tvoj ľud mohol v tebe radovať? 8 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. 9 Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne. 10 Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, a jeho sláva bude prebývať v našej krajine. 11 Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. 12 Vernosť vyrastie zo zeme, spravodlivosť zhliadne z neba. 13 Veď Pán dá požehnanie a svoje plody vydá naša zem. 14 Pred ním bude kráčať spravodlivosť a po stopách jeho krokov spása.

Ž 85, 1-14

Verš 10
Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, a jeho sláva bude prebývať v našej krajine.
Heb 7:2 - A Abrahám mu odovzdal desiatok zo všetkého. Jeho meno sa prekladá najprv ako kráľ spravodlivosti, ale potom aj kráľ Salema, čo znamená kráľ Pokoja.

Verš 12
Vernosť vyrastie zo zeme, spravodlivosť zhliadne z neba.
Ž 67:6 - Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy.

Verš 6
Vari sa chceš hnevať na nás naveky a z pokolenia na pokolenie svoj hnev prenášať?
Ž 71:20 - Aké a koľké i trpké súženia dopustil si na mňa; ale znova si ma oživil a z hlbín zeme si ma opäť vyviedol.

Z 85 - Žalmista zachytáva týmto žalmom duševné rozpoloženie tých, čo sa vrátili z babylonského zajatia do vlasti; v ich mene ďakuje za obdržané dobrodenia, prosí o splnenie prísľubu šťastia a dokonalej obnovy, lebo repatrianti s návratom do vlasti očakávajú splnenie mesiášskych proroctiev (Iz 52 n.).

Z 85,14 - Boha, Spasiteľa bude na ceste obnovy a zveľadenia svojho ľudu sprevádzať spravodlivosť a spása.