výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 11, 1-7

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Dôverujem v Pánovi. Akože mi môžete hovoriť: „Uleť na vrch ako vrabec!? 2 Lebo, hľa, hriešnici napínajú luk, šíp kladú na tetivu, aby zákerne zasiahli ľudí statočných. 3 Keď sa rúcajú základy, čože môže spravodlivý urobiť?“ 4 Pán prebýva vo svojom svätom chráme, Pán tróni na nebesiach. Jeho oči hľadia na úbožiaka, jeho zrak skúma každého človeka. 5 Pán skúma spravodlivého i hriešnika a nenávidí toho, čo miluje neprávosť. 6 Žeravé uhlie spúšťa na hriešnikov; oheň so sírou a spaľujúci víchor, to je ich údel. 7 Lebo Pán je spravodlivý a miluje spravodlivosť; statoční uvidia jeho tvár.

Ž 11, 1-7