výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 83, 1-19

1 Pieseň. Asafov žalm. 2 Bože, neodpočívaj a nemlč, nebuď ticho, Bože, 3 lebo, hľa, tvoji nepriatelia zúria a dvíhajú hlavu tí, čo ťa nenávidia. 4 Spriadajú úskočné plány proti tvojmu ľudu a radia sa proti tým, ktorých ty chrániš. 5 Hovoria si: „Poďte, vyhubme ich, aby neboli národom, aby sa meno Izraela už ani nespomenulo.“ 6 Tak sa jednomyseľne dohovorili, proti tebe uzavreli zmluvu: 7 stany Edomu a Izraelčania, Moab a Agarénčania, 8 Gebal, Amon a Amalek, Filištínsko s obyvateľmi Týru. 9 Ba aj Asýrsko sa k nim pridalo; stali sa pomocou synom Lotovým. 10 Urob im to, čo Madiánčanom a Sisarovi, čo Jabinovi pri potoku Kišon; 11 pohynuli pri Endore a stali sa hnojivom zeme. 12 S ich kniežatami nalož ako s Orebom a Zebom a so všetkými ich vojvodcami ako so Zebeeom a Salmanom, 13 ktorí povedali: „Zaujmime dedične Božie pastviny!“ 14 Bože môj, daj, nech sú ako páperie, ako plevy vo vetre, 15 ako požiar, čo lesy spaľuje, a ako plameň stravujúci hory; 16 tak ich prenasleduj svojou búrkou a vydes ich svojou víchricou. 17 Hanbou im prikry tvár a budú hľadať tvoje meno, Pane. 18 Nech sa hanbia a desia na veky vekov, nech sa hanbia a hynú. 19 Nech poznajú, že tvoje meno je Pán, že ty jediný si Najvyšší nad celou zemou.

Ž 83, 1-19

Z 83 - Tento žalm je posledným z 12-ich žalmov, ktoré nosia meno Asafa (73 - 83).

Z 83,7 - Žalmista uvádza zoznam nepriateľov, a to podrobnejší, ako je v 2 Krn 20. Agaréni - Nomádi, pravdepodobne na východ od Amončanov a Moabčanov. Okrem Asýrčanov všetci susedili s Izraelom a okrem Asýrčanov, Filištíncov a Týrčanov boli všetky národy príbuzné Izraelu. Najzarytejšími nepriateľmi boli však Moabčania a Amončania. Žalmista vynechal už len Chamových potomkov, Egypťanov, ktorí okrem malých výnimiek boli vždy v nepriateľstve s Izraelom.

Z 83,10 - Od Madiánčanov oslobodil Izraelitov Gedeon (Sdc 7,1 n.). Druhé, nie menšie víťazstvo dožičil Pán Izraelitom za Baraka a Debory nad kráľom Jabinom z Hazoru za vojvodcu "Sisaru" (Sdc 4 a 5). "Endor" je malé mestečko na úpätí Tábora, kde neďaleko pramení potok Kišon.

Z 83,12 - "Oreb a Zeb" boli madiánski vojvodcovia (Sdc 7,25), "Zebee a Salmana" zasa madiánski králi (Sdc 8,5-21).