výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 94, 1-24

1 Bože odplaty, Pane, Bože odplaty, zjav sa. 2 Povstaň, ty, ktorý súdiš zem, odplať pyšným, čo si zaslúžili. 3 Dokedy ešte hriešnici, Pane, dokedy ešte budú hriešnici jasať? 4 Dokedy budú rečniť a opovážlivo hovoriť a chvastať sa tí, čo páchajú zločiny? 5 Pane, šliapu po tvojom ľude a tvoje dedičstvo týrajú. 6 Vraždia vdovy a cudzincov a zabíjajú siroty. 7 A hovoria si: „Pán to nevidí, nevie o tom Boh Jakubov.“ 8 Pochopte to, vy, nerozumní v národe; kedy to porozumiete, hlupáci? 9 Že by ten, čo vsadil ucho, nepočul, alebo ten, čo oko stvoril, že by nevidel? 10 Že by netrestal ten, čo vychováva národy, čo učí ľud múdrosti? 11 Pán pozná ľudské myšlienky a vie, aké sú márne. 12 Blažený človek, ktorého ty, Pane, vzdelávaš a poúčaš o svojom zákone, 13 aby si mu uľavil v dňoch nešťastných, kým pre hriešnika nevykopú jamu. 14 Lebo Pán neodvrhne svoj ľud a neopustí svoje dedičstvo. 15 Súd sa zasa navráti k spravodlivosti a spravodlivosťou sa budú riadiť všetci statoční. 16 Proti ničomníkom ktože mi pomôže a kto sa ma zastane proti páchateľom zla? 17 Keby mi Pán nebol pomohol, už by som bol býval v ríši mlčania. 18 Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,“ hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota. 19 A keď sa v mojom srdci kopia starosti, vzpružuje ma tvoja potecha. 20 Veď či je zlučiteľný s tebou trón bezprávia, čo vysluhuje násilie, a nie zákon? 21 Na život spravodlivého sa vrhajú a odsudzujú krv nevinnú. 22 Mne sa však Pán stal pevnosťou a skalou útočišťa môj Boh. 23 On im odplatí za ich neprávosť a ich vlastnou zlobou ich vyhubí, 24 vyhubí ich Pán, Boh náš.

Ž 94, 1-24

Verš 1
Bože odplaty, Pane, Bože odplaty, zjav sa.
Dt 33:2 - Povedal: „Od Sinaja prišiel Pán, zažiaril zo Seiru, zjavil sa od vrchu Fáran, došiel k vodám Meríba-Kádeš, z jeho pravice ohnivý zákon vychádzal pre nich.
Ž 50:2 - Zo Siona plného nádhery zažiaril Boh;
Ž 80:1 - Zbormajstrovi. Na nápev „Ľalia je svedectvo“. Asafov žalm.

Verš 7
A hovoria si: „Pán to nevidí, nevie o tom Boh Jakubov.“
Ž 10:11 - V duchu si ešte hovorí: „Boh zabudol, odvrátil svoju tvár, vôbec sa nedíva.“
Ž 10:13 - Ako môže bezbožník Bohom pohŕdať? Ako si môže v duchu hovoriť: „Boh nezasiahne!“?
Ž 59:7 - Na večer sa vracajú, zavýjajú ako psy a pobehujú okolo mesta.

Verš 8
Pochopte to, vy, nerozumní v národe; kedy to porozumiete, hlupáci?
Ž 92:6 - Aké veľkolepé sú tvoje diela, Pane, a aké hlboké tvoje myšlienky!

Verš 9
Že by ten, čo vsadil ucho, nepočul, alebo ten, čo oko stvoril, že by nevidel?
Ex 4:11 - Pán mu odvetil: „A kto dáva človeku ústa, alebo kto ho robí nemým alebo hluchým, vidiacim alebo slepým? Azda nie ja, Pán?

Verš 11
Pán pozná ľudské myšlienky a vie, aké sú márne.
1Kor 3:20 - a zasa: „Pán pozná myšlienky múdrych a vie, aké sú márne.“

Verš 14
Lebo Pán neodvrhne svoj ľud a neopustí svoje dedičstvo.
1Sam 12:22 - Lebo Pán nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno, pretože sa Pánovi zaľúbilo urobiť vás veľkým národom.
Rim 11:1 - Pýtam sa teda: Vari Boh odvrhol svoj ľud? Určite nie. Veď aj ja som Izraelita, Abrahámov potomok z Benjamínovho kmeňa.

Z 94,7 - "Pán nevidí" a "nevie", neveria, že Boh bude trestať každú krivdu, každý hriech a každý zločin. Proti podobným neprístojnostiam a krivdám brojili aj proroci (Iz 1,23; 5,20-23; 10,1 n.; Jer 5,1 n.; Ez 22,7; Oz 4,2; Zach 7,10 atď.).

Z 94,17 - "V ríši mlčania", teda v šeóle (porov. Ž 115,17).