výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 38, 1-23

1 Dávidov žalm na spomienku. 2 Nekarhaj ma, Pane, v svojom rozhorčení a netrestaj ma v svojom hneve, 3 lebo tvoje šípy utkveli vo mne, dopadla na mňa tvoja ruka. 4 Pre tvoje rozhorčenie niet na mojom tele zdravého miesta, pre môj hriech nemajú pokoj moje kosti. 5 Hriechy mi prerástli nad hlavu a ťažia ma príliš, sťa veľké bremeno. 6 Rany mi zapáchajú a hnisajú pre moju nerozumnosť. 7 Zohnutý som a veľmi skľúčený, smutne sa vlečiem celý deň. 8 Bedrá mi spaľuje horúčka a moje telo je nezdravé. 9 Nevládny som a celý dobitý, v kvílení srdca nariekam. 10 Pane, ty poznáš každú moju túžbu; ani moje vzdychy nie sú skryté pred tebou. 11 Srdce mi búcha, sila ma opúšťa i svetlo v očiach mi hasne. 12 Priatelia moji a moji známi odvracajú sa odo mňa pre moju biedu, aj moji príbuzní sa ma stránia. 13 Tí, čo mi číhajú na život, nastavujú mi osídla a tí, čo mi stroja záhubu, rozchyrujú o mne výmysly a deň čo deň vymýšľajú úklady. 14 Ale ja som sťa hluchý, čo nečuje, ako nemý, čo neotvára ústa. 15 Podobám sa človekovi, čo nepočuje a čo nevie obvinenie vyvrátiť. 16 Pane, pretože v teba dúfam, ty ma vyslyšíš, Pane, Bože môj. 17 A tak hovorím: „Nech sa už neradujú nado mnou; a keď sa potknem, nech sa nevystatujú nado mňa.“ 18 Ja, pravda, už takmer padám a na svoju bolesť myslím ustavične. 19 Preto vyznávam svoju vinu a pre svoj hriech sa trápim. 20 Moji nepriatelia sú živí a stále mocnejší, ba ešte pribudlo tých, čo ma nenávidia neprávom. 21 Za dobro sa mi odplácajú zlom a tupia ma za to, že som konal dobre. 22 Neopúšťaj ma, Pane; Bože môj, nevzďaľuj sa odo mňa. 23 Ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane, moja spása.

Ž 38, 1-23

Verš 1
Dávidov žalm na spomienku.
Ž 6:1 - Zbormajstrovi. Na osemstrunový nástroj. Dávidov žalm.

Verš 18
Ja, pravda, už takmer padám a na svoju bolesť myslím ustavične.
Ž 32:5 - Vyznal som sa ti zo svojho hriechu a nezatajil som svoj priestupok. Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.“ A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.

Verš 6
Rany mi zapáchajú a hnisajú pre moju nerozumnosť.
Ž 42:9 - Vo dne mi svoju milosť udeľuje Pán. V noci mu zasa ja spievam a modlím sa k Bohu môjho života.
Ž 43:2 - Veď ty, Bože, si moje útočište. Prečo si ma odohnal a prečo mám chodiť smutný, keď ma sužuje nepriateľ?

Z 38 - Tento žalm je tretí kajúci žalm. Pripomína pieseň trpiaceho Pánovho služobníka (Iz 53).

Z 38,6 - Nerozumnosť je v SZ to isté ako hriech. Opis choroby a opustenosti (6-13) pripomína opis Jóbových bolestí.