výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 19, 1-15

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. 2 Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk. 3 Deň dňu o tom podáva správu a noc noci to dáva na známosť. 4 Nie sú to slová, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť. 5 Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po končiny sveta. 6 Tam hore vybudoval stan pre slnko a ono z neho vychádza sťa ženích zo svojej komnaty a raduje sa ako bežec pred veľkými pretekmi. 7 Na jednom kraji neba sa vynára a uberá sa k druhému; pred jeho žiarou sa nič ukryť nemôže. 8 Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým. 9 Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči. 10 Bázeň pred Pánom je úprimná, trvá naveky. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé. 11 Vzácnejšie sú než zlato, než veľký drahokam, sladšie sú než med, než medové kvapky z plástu. 12 Tvoj služobník sa v nich vzdeláva; veď kto ich zachováva, dostane hojnú odmenu. 13 Kto však vie o všetkých svojich poblúdeniach? Očisť ma od chýb, ktoré si neuvedomujem, 14 a svojho služobníka zachráň od pýchy, aby ma neovládala. Tak budem bez škvrny a čistý od veľkého hriechu. 15 Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.

Ž 19, 1-15

Verš 10
Bázeň pred Pánom je úprimná, trvá naveky. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.
Ž 119:72 - Lepší je pre mňa zákon tvojich úst ako tisícky v zlate a striebre.
Ž 119:127 - Milujem tvoje predpisy viac ako zlato, viac ako najrýdzejšie zlato.
Prís 8:11 - Lebo múdrosť je cennejšia ako koraly a nevyrovnajú sa jej nijaké drahocennosti.
Ž 119:103 - Aké sladké sú tvoje výroky môjmu podnebiu, mojim ústam sú sladšie ako med.

Verš 4
Nie sú to slová, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť.
Rim 10:18 - Ale spytujem sa: Azda nepočuli? Ale áno, po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po hranice sveta.

Verš 5
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po končiny sveta.
Kaz 1:5 - Slnko vychádza a slnko zapadá a ženie sa späť na miesto, kde (zasa) vyjde.

Verš 7
Na jednom kraji neba sa vynára a uberá sa k druhému; pred jeho žiarou sa nič ukryť nemôže.
2Sam 22:31 - Božia cesta je nepoškvrnená, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je štítom všetkých, čo v neho dúfajú.
Ž 18:30 - Na šíky nepriateľov zaútočím s tvojou pomocou; a s pomocou svojho Boha hradby preskočím.

Z 19 - Témou žalmu je Božia sláva, ktorá sa odzrkadľuje v prírode a v zjavení, čiže v Božom zákone.

Z 19,15 - "Vykupiteľ", hebr. go' él, ktorý ho vyslobodí zo všetkých bied tela a duše. - Žalm je podobný žalmu 119, ktorý je majstrovsky prevedenou chválou zákona.