výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 56, 1-14

1 Zbormajstrovi. Podľa nápevu „Holubica vzdialených cherubov“. Dávidov žalm. Miktam. Keď ho Filištínci chytili v Gath. 2 Zmiluj sa nado mnou, Bože, lebo ma prenasleduje človek, každodenne ma napáda a utláča. 3 Moji nepriatelia ma prenasledujú deň čo deň a veľa je tých, čo bojujú proti mne, Najvyšší. 4 Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba. 5 Na Boha, ktorého slovo velebím, na Boha sa ja spolieham a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek? 6 Dennodenne mi spôsobujú škodu, myslia len na to, ako mi zle urobiť. 7 Podnecujú spory, stroja úklady, idú mi v pätách a sliedia. Ako mne číhali na život, 8 tak im odplať neprávosť, Bože, v hneve zraz pohanov až k zemi. 9 Ty vieš, koľko ráz som musel utekať: pozbieraj moje slzy do svojich nádob; či nie sú zapísané v tvojich účtoch? 10 Vtedy moji nepriatelia ustúpia, ešte v ten deň, keď budem volať: áno, viem, že ty si môj Boh. 11 Na Boha, ktorého slovo velebím, na Pána, ktorého slovo velebím, 12 na Boha sa ja spolieham a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek? 13 Bože, ešte mám splniť sľuby, čo som tebe urobil; obety chvály ti prinesiem, 14 lebo ty si mi život zachránil pred smrťou a nohy pred pádom, aby som kráčal pred Bohom vo svetle žijúcich.

Ž 56, 1-14

Verš 1
Zbormajstrovi. Podľa nápevu „Holubica vzdialených cherubov“. Dávidov žalm. Miktam. Keď ho Filištínci chytili v Gath.
1Sam 21:12 - Achisovi sluhovia hovorili o ňom: „Či to nie je Dávid (kráľ krajiny)? Či nie jeho oslavovali tancom a slovami: »Porazil Šaul svojich tisíc, ale Dávid svojich desaťtisíc«?“

Verš 11
Na Boha, ktorého slovo velebím, na Pána, ktorého slovo velebím,
Ž 118:6 - Pán je so mnou, nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?

Z 56,1 - Porov. 1 Sam 21,11-16.

Z 56,9 - Možno tu vidieť narážku na Ezechiášove slzy (2 Kr 20,5; Iz 38,3-5). Každá slza spravodlivého dosiahne konečnú odplatu (Iz 25,8; Zjv 7,17).

Z 56,14 - "Svetlo žijúcich" je protikladom tmy a smútku v ríši mŕtvych (Ž 116,9; Jób 33,30).