výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 64, 1-11

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. 2 Počuj, Bože, môj hlasitý nárek; ochraňuj mi život pred strašným nepriateľom. 3 Bráň ma pred zberbou ničomníkov, pred tlupou zločincov. 4 Jazyk si brúsia ako meč, ako šípy hádžu jedovaté slová, 5 aby nevinného zasiahli z úkrytu. Znezrady a smelo doňho strieľajú, 6 utvrdzujú sa v zločinnom zámere. Radia sa, ako zastrieť osídla, a vravia si: „Ktože ich zbadá?“ 7 Vymýšľajú neprávosť a čo vymyslia, aj dovŕšia. Hlbočina je človek a jeho srdce priepasť. 8 Lež Boh ich zasiahol svojimi šípmi; zrazu ich pokryli rany, 9 vlastný jazyk sa im stal nešťastím. Všetci, čo ich vidia, kývajú hlavou, 10 strach zachváti každého človeka; i budú hlásať Božie skutky a chápať jeho diela. 11 Spravodlivý sa teší v Pánovi a spolieha sa na neho a jasajú všetci, čo majú srdce úprimné.

Ž 64, 1-11

Verš 4
Jazyk si brúsia ako meč, ako šípy hádžu jedovaté slová,
Ž 11:2 - Lebo, hľa, hriešnici napínajú luk, šíp kladú na tetivu, aby zákerne zasiahli ľudí statočných.

Z 64 - Žalm sa obsahom podobá 4. žalmu.