výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 142, 1-8

1 Poučný chválospev. Dávidova modlitba, keď bol v jaskyni. 2 Nahlas volám k Pánovi, nahlas a úpenlivo prosím Pána; 3 nariekam pred ním a rozprávam mu o svojom súžení. 4 Ja síce klesám na duchu, ale ty poznáš moje chodníky. Na ceste, ktorou sa uberám, nastavili mi osídlo. 5 Pozeral som sa napravo a videl som, že sa už nik nepriznáva ku mne. Nemám už kam sa uchýliť, o môj život nik nestojí. 6 Pane, ku tebe volám a hovorím: „Ty si moje útočište, môj podiel v krajine žijúcich. 7 Všimni si moju úpenlivú prosbu, lebo som hrozne zdeptaný. Osloboď ma od prenasledovateľov, lebo sú mocnejší ako ja. 8 Vyveď ma zo žalára, aby som tvoje meno mohol velebiť. Spravodliví sa zhromaždia vôkol mňa, keď mi prejavíš priazeň.“

Ž 142, 1-8

Verš 3
nariekam pred ním a rozprávam mu o svojom súžení.
Ž 77:3 - Boha hľadám v deň svojho súženia, vystieram svoje ruky za noci neúnavne. Moja duša sa nechce dať potešiť,

Verš 5
Pozeral som sa napravo a videl som, že sa už nik nepriznáva ku mne. Nemám už kam sa uchýliť, o môj život nik nestojí.
Ž 16:5 - Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, v tvojich rukách je môj osud.

Verš 6
Pane, ku tebe volám a hovorím: „Ty si moje útočište, môj podiel v krajine žijúcich.
Ž 41:1 - Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
Ž 79:8 - Zabudni na hriechy našich otcov; príď nám čím skôr v ústrety so svojím milosrdenstvom, lebo sme veľmi úbohí.
Ž 116:6 - Pán ochraňuje maličkých; pomohol mi, keď som bol v biede.

Z 142 - Žalmistu prenasledujú nepriatelia, hrozí mu nebezpečenstvo smrti, preto sa vo svojom súžení obracia o pomoc k Pánovi.

Z 142,4 - "Chodník" alebo "cesta" značí položenie, osud.

Z 142,5 - Žalmista sa "pozeral napravo", pozeral, kto by sa ho zastal, kto by ho chránil pred nespravodlivým prenasledovateľom. Na súde po pravej strane stával obhajca toho, kto bol žalovaný (Ž 16,8; 121,5).

Z 142,8 - Žalmista prosí, aby ho Pán vyslobodil "zo žalára". Je možné, že Dávid týmto slovom označuje jaskyňu, v ktorej ho prekvapil nepriateľ. - "Keď mi prejavíš priazeň" - všetci spravodliví sa budú tešiť z víťazstva dobra nad zlom.