výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 15, 1-5

1 Dávidov žalm. Pane, kto smie bývať v tvojom stánku? Kto môže nájsť odpočinok na tvojom svätom vrchu? 2 Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo, čo z úprimného srdca pravdu hovorí, 3 čo nepodvádza svojím jazykom, nekrivdí svojmu blížnemu, ani ho nepotupuje. 4 Čo ničomníka nemá za nič, ale ctí si ľudí bohabojných. Čo nemení prísahu, aj keď mu vyjde na škodu. 5 Čo nepožičiava peniaze na úrok a proti nevinnému sa nedá podplácať. Kto si tak počína, ten sa nikdy neskláti.

Ž 15, 1-5

Verš 2
Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo, čo z úprimného srdca pravdu hovorí,
Ž 24:4 - Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisahá falošne.
Iz 33:15 - Kto kráča v pravde a hovorí priamo, odmieta násilný zisk, potriasa rukami, aby sa nedotkol úplatku, zapcháva si uši, aby nepočul o krvi, a oči zatvára aby zlo nevidel:

Z 15 - Ako svedčí titul žalmu, žalm je od Dávida. Aj zmienka o stánku svedčí, že žalm je starý. Pre podobnosť so žalmom 24, ktorý bol napísaný pri príležitosti prenesenia archy zmluvy na Sion, mohol byť žalm napísaný v tých istých okolnostiach (2 Sam 12,6 a n.). Je zbierkou mravných príkazov; porov. Desatoro Ex 20,1-17.

Z 15,4 - "Bohabojní" - častý výraz v žalmoch a znamená ľudí veriacich, oddaných Bohu; neskôr aj pohanov, ktorí sympatizovali so Židmi, porov. Sk 2,11; 10,2.