výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 140, 1-14

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. 2 Osloboď ma, Pane, od zlého človeka a pred násilníkom ma chráň. 3 Veď oni zamýšľajú robiť zlo, deň čo deň podnecujú rozbroje. 4 Ako had si ostria jazyky, za perami majú jed vreteníc. 5 Pane, bráň ma pred rukou hriešnika a chráň ma pred násilníkom, lebo mi zamýšľajú nohy podraziť. 6 Pyšní mi nastavujú osídlo; napínajú sieť z povrazov a kladú mi pasce na cestu. 7 Pánovi hovorím: „Ty si môj Boh; čuj, Pane, hlas mojej úpenlivej prosby.“ 8 Pane, Pane, ty si moja sila a záštita; keď bojujem, kryješ mi hlavu. 9 Nedaj, Pane, aby sa splnili želania bezbožného, aby sa uskutočnili jeho zámery. 10 Tí, čo ma obkľučujú, hlavu dvíhajú; nech ich pokryje zloba vlastných perí. 11 Nech na nich padá žeravé uhlie; vrhni ich do jamy, aby už nevstali. 12 Muž zlého jazyka sa neudrží na zemi, násilníka stihne náhla skaza. 13 Viem, že Pán úbohému právo prisúdi a chudobnému odplatí. 14 Len spravodliví budú tvoje meno velebiť a statoční budú bývať u teba.

Ž 140, 1-14

Verš 3
Veď oni zamýšľajú robiť zlo, deň čo deň podnecujú rozbroje.
Ž 58:4 - Hriešnici sú na scestí už od lona matky, od materského života blúdia klamári.
Rim 3:13 - Ich hrtan je ako otvorený hrob, svojimi jazykmi hovoria ľstivo, za perami majú jed vreteníc,

Verš 5
Pane, bráň ma pred rukou hriešnika a chráň ma pred násilníkom, lebo mi zamýšľajú nohy podraziť.
Jer 18:22 - Nech sa z ich domov ozýva krik, keď zrazu privedieš na nich lupičov, lebo vykopali jamu, aby ma chytili, a pod nohy mi skryli osídla.

Z 140,8 - "Moja sila a záštita", dosl. "sila mojej spásy", Pán, čo zachraňuje.