výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 28, 1-9

1 Dávidov žalm. Pane, k tebe volám; Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý, aby som sa pre tvoje mlčanie nestal podobným tým, čo zostupujú do priepasti. 2 Čuj moju úpenlivú prosbu, keď volám k tebe a spínam ruky k tvojmu svätému chrámu. 3 Nezaobchádzaj so mnou ako s hriešnikmi alebo s tými, čo páchajú zlo, čo blížnym hovoria o pokoji, ale ich srdce je plné zloby. 4 Nadeľ im podľa ich skutkov a podľa ničomnosti ich výmyslov. Odplať im podľa diela ich rúk, odmeň ich podľa zásluhy. 5 Pretože si nevšímajú skutky Pánove a dielo jeho rúk, zničí ich a nepostaví už viac. 6 Nech je velebený Pán, že vyslyšal moju úpenlivú prosbu; 7 Pán je moja pomoc a môj ochranca. V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc; zaplesalo moje srdce a za to mu spevom ďakujem. 8 Pán je sila svojho ľudu a útočište spásy pre svojho pomazaného. 9 Spas svoj ľud a požehnaj svojich dedičov a spravuj ich a dvíhaj ich až naveky.

Ž 28, 1-9

Verš 1
Dávidov žalm. Pane, k tebe volám; Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý, aby som sa pre tvoje mlčanie nestal podobným tým, čo zostupujú do priepasti.
Ž 143:7 - Rýchle ma vyslyš, Pane, lebo už klesám na duchu. Neskrývaj predo mnou svoju tvár, aby som nebol ako tí, čo zostupujú do hrobu.
Ž 30:3 - Pane, Bože môj, k tebe som volal a ty si ma uzdravil.

Verš 3
Nezaobchádzaj so mnou ako s hriešnikmi alebo s tými, čo páchajú zlo, čo blížnym hovoria o pokoji, ale ich srdce je plné zloby.
Ž 12:2 - Pomôž mi, Pane, lebo niet už svätých, stratila sa vernosť medzi ľuďmi.
Jer 9:8 - Či ich nemám za to potrestať? - hovorí Pán. Či sa nemám pomstiť na takomto národe?“