výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 90, 1-17

1 Modlitba Mojžiša, Božieho muža. Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie. 2 Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, ty, Bože, si od vekov až naveky. 3 Človeka vraciaš do prachu a hovoríš: „Vráťte sa, synovia človeka!“ 4 Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, a ako jedna nočná stráž. 5 Uchvacuješ ich: sú ako ranný sen; 6 sú ako bylina v rozpuku: ráno kvitne a rastie, večer vädne a usychá. 7 Hynieme vskutku pre tvoj hnev a desí nás tvoje rozhorčenie. 8 Naše neprávosti si postavil pred svoj zrak a pred jas svojej tváre naše tajné chyby. 9 V tvojom hneve sa nám míňajú všetky dni a naše roky plynú ako vzdych. 10 Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov a ak sme pri sile, osemdesiat. No zväčša sú len trápením a trýzňou, ubiehajú rýchlo a my odlietame. 11 Kto pozná silu tvojho hnevu a s bázňou prijme tvoje rozhorčenie? 12 A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. 13 Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať? Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi. 14 Hneď zrána nás naplň svojou milosťou a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života. 15 Rozveseľ nás za dni, keď si nás ponížil, za roky, keď sme okusovali nešťastie. 16 Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom a ich deťom tvoja nádhera. 17 Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha; upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj!

Ž 90, 1-17

Z 90 - Nadpis označuje za autora žalmu Mojžiša. Ani z obsahu nemožno nič uviesť, čo by protirečilo tomuto tvrdeniu.

Z 90,2 - Pre večného Boha je vznik sveta iba ako narodenie človeka.

Z 90,3 - Jediným slovom stvoril človeka a takisto jediným prejavom svojej vôle ukončieva ľudský život.

Z 90,4 - "Ako jedna nočná stráž." (Židia rozdeľovali noc na tri čiastky, na tri stráže po štyroch hodinách: 6-10, 10-2 a 2-6; meno "šámrách" je pravdepodobne z toho, že po štyroch hodinách sa vymieňali stráže či už v chráme alebo na poli atď.), čas veľmi krátky, ktorý ani pre človeka neznamená nič (Sdc 7,19; Ž 63,7).

Z 90,7 - Príčinou ľudskej pominuteľnosti sú hriechy (Gn 3,17-20).

Z 90,16 - Žiadané milosrdenstvo, radosť, prejavy Božieho "diela" (dielo pomoci, spásy a vykúpenia), Božia "nádhera" (moc a všetky Božie skutky, ktorými sa preslavuje v očiach ľudí), dobrotivosť a láska sú všetko dobrá a výsady mesiášskych časov, ktorými sa zmení a zjasní náš pozemský život a ktorými Boh sprevádza naše činy, aby sme žili podľa Božej vôle.