výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 12, 1-8

1 Zbormajstrovi. Na osemstrunový nástroj. Dávidov žalm. 2 Pomôž mi, Pane, lebo niet už svätých, stratila sa vernosť medzi ľuďmi. 3 Falošnými slovami sa klamú všetci navzájom, hovoria úlisnými perami a srdce majú dvojtvárne. 4 Kiež Pán zničí všetky pery úlisné a vystatovačný jazyk; 5 lebo hovoria: „Náš jazyk nás preslávi, ústa sú nám zbraňou; ktože je pánom nad nami?“ 6 „Pretože chudák biedu trie a úbožiak stoná, povstanem teda,“ hovorí Pán, „zachránim toho, ktorým opovrhujú.“ 7 Pánove výroky sú rýdze jak striebro pretavené v ohni, bez hliny, sedem ráz čistené. 8 Pane, ty nás zachováš a ochrániš pred týmto pokolením naveky. Navôkol chodia bezbožní a najhorší z ľudí sa vyvyšujú.

Ž 12, 1-8

Verš 1
Zbormajstrovi. Na osemstrunový nástroj. Dávidov žalm.
Iz 57:1 - Keď hynie spravodlivý, nik si to neberie k srdcu, (keď) zbožní ľudia umierajú nik nechápe, že spravodlivý unikol nešťastiu.

Verš 6
„Pretože chudák biedu trie a úbožiak stoná, povstanem teda,“ hovorí Pán, „zachránim toho, ktorým opovrhujú.“
2Sam 22:31 - Božia cesta je nepoškvrnená, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je štítom všetkých, čo v neho dúfajú.
Ž 18:30 - Na šíky nepriateľov zaútočím s tvojou pomocou; a s pomocou svojho Boha hradby preskočím.
Ž 119:140 - Tvoj výrok je dokonale vyskúšaný v ohni a tvoj sluha ho miluje.
Prís 30:5 - Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho.

Z 12 - Modlitba v prorockom štýle. Proti ľudskej lži stojí pravda Božieho slova a Božích prísľubov.

Z 12,7 - Pretavené striebro… sedem ráz čistené - ide o hyperbolu najčistejšieho striebra, označujúcu, že Božie slovo neobsahuje v sebe nič iné, je len tým, čím je. Boží výrok je čistá pravda, čistá a ďaleká od ľudskej nedokonalosti. Boh určite dodrží svoje sľuby.