výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 20, 1-10

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. 2 Nech ťa vyslyší Pán v čase súženia, nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho. 3 Nech ti pošle pomoc zo svätyne a nech ťa bráni zo Siona. 4 Nech si spomenie na všetky tvoje obetné dary a tvoja žertva nech mu je príjemná. 5 Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer. 6 Budeme sa tešiť z tvojho víťazstva a v mene nášho Boha dvíhať zástavy. Nech Pán splní všetky tvoje priania. 7 Teraz viem, že Pán zachráni svojho pomazaného; vyslyší ho zo svojho svätého neba, zachráni ho mocou spásonosnej pravice. 8 Na vozy sa spoliehajú jedni, druhí na kone, ale my vzývame meno Pána, nášho Boha. 9 Oni sa zrútia a padnú, my však stojíme na nohách. 10 Pane, daj vždy víťaziť kráľovi a nás vyslyš, kedykoľvek ťa budeme vzývať.

Ž 20, 1-10

Z 20 - Žalm zachytáva modlitbu, ktorou izraelský ľud vyprosuje pre svojho udatného kráľa víťazstvo pred bojom. Žalm zborovo recitovávali pri prosebných obetách, obetovaných neviditeľnému vojvodcovi a víťazovi, Pánovi.

Z 20,2 - Kým na Sione dohárala obeta, ľud privolával svoje želanie kráľovi, aby ho Pán "vyslyšal v čase súženia".

Z 20,4 - V tomto verši máme spomenuté dva druhy obetí: "obetné dary", čiže nekrvavú obetu (mincháh), a celostnú "žertvu" (celopal), krvavú obetu, ktorá sa celá spaľovala na obetnom oltári, 'oláh (vystupovanie), lebo dym z nej vystupoval k nebesám (sloveso 'álah znamená vystupovať). Svedectvo o tom, že sa pred bojom prinášala krvavá celostná žertva spolu i s darmi, ako múkou, olejom atď., podáva samo Sväté písmo: 1 Sam 7,9; 13,9 atď.