výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 54, 1-9

1 Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji. Dávidova poučná pieseň. 2 Zložil ju, keď Zifčania prišli k Šaulovi a oznámili mu: „Dávid sa skrýva u nás.“ 3 Pane, zachráň ma pre svoje meno a svojou mocou obráň moje právo. 4 Bože, vyslyš moju modlitbu a vypočuj slová mojich úst. 5 Lebo pyšní povstávajú proti mne a násilníci mi striehnu na život, nechcú mať Boha na očiach. 6 Ale mne Boh pomáha a môj život udržiava Pán. 7 Na mojich protivníkov obráť nešťastie a rozpráš ich, veď si verný. 8 S radosťou ti prinesiem obetu; meno tvoje, Pane, budem velebiť, lebo si dobrý; 9 lebo ma vyslobodzuješ zo všetkých súžení a na svojich nepriateľov môžem hľadieť zvysoka.

Ž 54, 1-9

Verš 1
Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji. Dávidova poučná pieseň.
1Sam 23:19 - Zifania vyšli k Šaulovi do Gabay a hovorili: „Veď sa Dávid schováva u nás v pevnostiach, v Horese na kopci Hachila, ktorý je na juh od pustatiny!
1Sam 26:1 - Zifania prišli za Šaulom do Gabay a hovorili: „Dávid sa schováva na kopci Hachila na okraji púšte.“

Verš 3
Pane, zachráň ma pre svoje meno a svojou mocou obráň moje právo.
Ž 86:14 - Bože, pyšní povstali proti mne a tlupa násilníkov mi čiahala na život; nechceli ťa mať pred očami.

Verš 6
Ale mne Boh pomáha a môj život udržiava Pán.
Ž 52:9 - „Pozrite človeka, čo sa neutiekal k Bohu, lež zakladal si na veľkom bohatstve a domohol sa moci svojimi úskokmi.“

Z 54,1 - Porov. 1 Sam 23,19 n.; 26,1 n.