výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 4, 1-9

1 Zbormajstrovi. Na strunový nástroj. Dávidov žalm. 2 Bože, ty spravodlivosť moja, vyslyš ma, keď volám o pomoc. V súžení si mi uľavil. Zmiluj sa nado mnou a vyslyš moju modlitbu. 3 Ľudia, dokedy ešte budete mať srdcia tvrdé? Prečo máte záľubu v márnosti a vyhľadávate klamstvá? 4 Vedzte, že Pán zázračne chráni svojho svätého; Pán ma vyslyší, keď k nemu zavolám. 5 Hneváte sa, ale nehrešte; uvažujte vo svojom srdci, rozjímajte na svojich lôžkach a upokojte sa. 6 Obetujte pravú obetu a dôverujte Pánovi. 7 Mnohí hovoria: „Kto nám ukáže šťastie?“ Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie. 8 Môjmu srdcu dal si väčšiu potechu, než majú tí, čo oplývajú vínom a obilím. 9 V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.

Ž 4, 1-9

Verš 8
Môjmu srdcu dal si väčšiu potechu, než majú tí, čo oplývajú vínom a obilím.
Ž 3:5 - Hlasne som volal k Pánovi a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu.
Lv 26:5 - Vtedy sa mlatba pretiahne u vás až do vinobrania a oberačka hrozna potrvá až do siatia, budete jesť svoj chlieb dosýta a budete bývať bezpeční v krajine.
Dt 12:10 - Ale keď prejdete cez Jordán a budete bývať v krajine, ktorú vám dá Pán, váš Boh, do dedičstva, a keď vám zaistí pokoj pred všetkými nepriateľmi, ktorí vás obkľučujú, a keď už budete bývať bezpečne,
Dt 33:28 - Izrael bude bývať v bezpečí, osobitne prameň Jakubov, v krajine oleja a vína mladého a jeho nebo bude kropiť rosu.

Verš 4
Vedzte, že Pán zázračne chráni svojho svätého; Pán ma vyslyší, keď k nemu zavolám.
Ef 4:26 - Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom;

Verš 5
Hneváte sa, ale nehrešte; uvažujte vo svojom srdci, rozjímajte na svojich lôžkach a upokojte sa.
Dt 33:19 - Volať budú na vrch národy, žertvovať tam budú pravé obety. Bohatstvo mora budú požívať a poklady ukryté v piesku.“
Ž 51:19 - Obetou Bohu milou je duch skrúšený; Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

Z 4,4 - Pán zázračne chráni svojho svätého. Svätý, t. j. vyvolený, priateľ - ten, kto je osobitným predmetom Božieho milosrdenstva a Božej lásky.

Z 4,5 - Text nejasný, možno porušený. Všeobecný zmysel je asi tento: tiché a pokorné uvažovanie o svojom živote a činoch otvárajú oči. Zachvejte sa, keď pomyslíte na Boží hnev a Božiu spravodlivosť.