výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 148, 1-14

1 ALELUJA. Chváľte Pána z nebies, chváľte ho na výsostiach. 2 Chváľte ho, všetci jeho anjeli; chváľte ho, všetky nebeské mocnosti; 3 chváľte ho, slnko a mesiac; chváľte ho, všetky hviezdy žiarivé; 4 chváľte ho, nebies nebesia a všetky vody nad oblohou. 5 Nech chvália meno Pánovo, lebo na jeho rozkaz boli stvorené. 6 Založil ich navždy a naveky; vydal zákon, ktorý nepominie. 7 Chváľ Pána, tvorstvo pozemské: obludy morské a všetky hlbiny, 8 oheň, kamenec, sneh a dym, víchrica, čo jeho slovo poslúcha, 9 vrchy a všetky pahorky, ovocné stromy a všetky cédre, 10 divá zver a všetok dobytok, plazy a okrídlené vtáctvo. 11 Králi zeme a všetky národy, kniežatá a všetci zemskí sudcovia, 12 mládenci a panny, starci a junáci 13 nech chvália meno Pánovo, lebo iba jeho meno je vznešené. Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia 14 a svojmu ľudu dáva veľkú moc. Je chválou všetkým svojim svätým, synom Izraela, ľudu, ktorý je mu blízky. ALELUJA.

Ž 148, 1-14

Verš 1
ALELUJA. Chváľte Pána z nebies, chváľte ho na výsostiach.
Zjv 5:13 - A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať: „Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov.“
Lk 2:14 - „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“

Verš 14
a svojmu ľudu dáva veľkú moc. Je chválou všetkým svojim svätým, synom Izraela, ľudu, ktorý je mu blízky. ALELUJA.
Ž 132:17 - Tu Dávidovej moci dám vypučať, svojmu pomazanému pripravím svetlo.

Verš 5
Nech chvália meno Pánovo, lebo na jeho rozkaz boli stvorené.
Gn 1:6 - Potom Boh povedal: „Buď obloha uprostred vôd a staň sa delidlom medzi vodami a vodami!“
Ž 33:6 - Pánovým slovom povstali nebesia a dychom jeho úst všetky ich voje.
Ž 33:9 - Lebo on riekol a stalo sa, on rozkázal a všetko bolo stvorené.

Verš 6
Založil ich navždy a naveky; vydal zákon, ktorý nepominie.
Ž 104:5 - Zem si postavil na jej základoch, nevychýli sa nikdy-nikdy.
Ž 119:91 - Podľa tvojho rozhodnutia všetko trvá podnes, lebo všetko slúži tebe.
Jób 14:5 - Sú odmerané veľmi presne jeho dni a poznáš počet jeho mesiacov, dal si mu medze, neprekročí ich.
Jób 14:13 - Hoc do podsvetia by si ma zavrhol, mňa nevšímal si, kým prejde ti hnev, len urči, kedy spomenieš si na mňa!
Jób 26:10 - Hladine vôd určil presný obvod, po hranicu samu svetla so tmou.
Jób 38:33 - Vyznáš sa ty azda v nebies zákonoch, čo v nich napísané, spravíš na zemi?
Jer 31:35 - Toto hovorí Pán, ktorý dáva slnko za svetlo dňu, určuje mesiac a hviezdy za svetlo noci, pobúri more, že hučia jeho vlny, Pán zástupov má meno:
Jer 33:25 - Toto hovorí Pán: Ak nemám zmluvu s dňom a nocou a ak som nedal svoje zákony nebu a zemi,

Verš 13
nech chvália meno Pánovo, lebo iba jeho meno je vznešené. Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia
Prís 18:10 - Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.
Iz 12:4 - a poviete v ten deň: „Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno, oznámte jeho skutky národom, rozhlasujte, že je slávne jeho meno.

Z 148 - Celý svet je Božím dielom, preto má všetko tvorstvo oslavovať Pána.

Z 148,1-7 - Pánova chvála má začať na nebesiach. Pána majú chváliť v prvom rade nadzemské bytosti, anjeli. Anjeli sa volajú aj "nebeské mocnosti" alebo nebeské "voje" (Ž 33,6 atď.).

Z 148,14 - Všetko tvorstvo má chváliť Pána aj kvôli Izraelu, ktorý Pán vyslobodil z poddanstva, dal mu veľkú moc - dosl. "povýšil jeho roh" (Ž 18,3; 75,11 atď.) - a spojil sa s ním úzkym zväzkom zmluvy.