výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 125, 1-5

1 Pútnická pieseň. Tí, čo sa spoliehajú na Pána, sú ako vrch Sion: nehýbe sa, trvá naveky. 2 Ako vrchy obklopujú Jeruzalem, tak je Pán okolo svojho ľudu odteraz až naveky. 3 Veď žezlo ničomníka nedoľahne na krajinu spravodlivých, aby spravodliví nevystierali ruky za neprávosťou. 4 Pane, dobre rob dobrým a tým, čo majú srdce úprimné. 5 Ale tých, čo sa na zlé cesty spúšťajú, Pán so zločincami zavrhne. Pokoj nad Izraelom!

Ž 125, 1-5





Z 125 - Žalm je výzvou k ľudu, aby dúfal v Pána aj uprostred ťažkých skúšok, ktoré doliehajú na vyvolený národ.

Z 125,1 - O vrchu Sion Boh často sľubuje, že sa nepohne (Iz 2,2; Mich 4,1; Ž 68,17).

Z 125,2 - Jeruzalem, ako je známe, bol postavený na vrchu a zovšadiaľ, okrem severu, mal skvelú hradbu vrchov.

Z 125,5 - Mnohí z Izraelitov odpadli, dali sa zastrašiť. Pán ich zahubí s tými, čo nevedia rozlišovať dobro od zla.