výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 57, 1-12

1 Zbormajstrovi. Na nápev „Nezahub“. Dávidov žalm. Miktam. Keď sa skryl pred Šaulom v jaskyni. 2 Zmiluj sa, Bože, nado mnou, zmiluj sa nado mnou, lebo sa k tebe utiekam; v tieni tvojich krídel nachodím útočište, kým sa nepominú nástrahy. 3 Volám k Bohu, k Najvyššiemu, k Bohu, ktorý mi preukazuje dobro. 4 On zošle pomoc z neba a zachráni ma; zahanbí tých, čo ma týrajú. Boh zošle svoju milosť a pravdu. 5 Som akoby uprostred levíčat, čo požierajú ľudí. Ich zuby sú ako oštepy a šípy, ich jazyk sťa nabrúsený meč. 6 Bože, vznes sa nad nebesia a tvoja sláva nech je nad celou zemou. 7 Mojim nohám nastavili osídlo, až sa mi skormútila duša; predo mnou vykopali jamu, no sami do nej padli. 8 Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce; 9 budem ti spievať a hrať. Prebuď sa, duša moja, prebuď sa, harfa a citara, chcem zobudiť zornicu. 10 Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi a zaspievam ti žalmy medzi národmi. 11 Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo a tvoja vernosť až po oblaky. 12 Bože, vznes sa nad nebesia a tvoja sláva nech je nad celou zemou.

Ž 57, 1-12

Verš 1
Zbormajstrovi. Na nápev „Nezahub“. Dávidov žalm. Miktam. Keď sa skryl pred Šaulom v jaskyni.
1Sam 22:1 - Dávid odišiel odtiaľ a utiekol do jaskyne Odolam. Keď sa to dopočuli jeho bratia a celá rodina, zostúpili ta za ním
1Sam 24:3 - Šaul si vzal tritisíc mužov vybraných z celého Izraela a išiel hľadať Dávida a jeho ľudí smerom ku Skalám gaziel.

Verš 5
Som akoby uprostred levíčat, čo požierajú ľudí. Ich zuby sú ako oštepy a šípy, ich jazyk sťa nabrúsený meč.
Ž 108:5 - Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo a tvoja vernosť až po oblaky.

Verš 6
Bože, vznes sa nad nebesia a tvoja sláva nech je nad celou zemou.
Ž 7:15 - Hľa, hriešnik počal neprávosť, ťarchavý je zlobou a plodí zločin.
Ž 9:15 - aby som v bránach dcéry sionskej hlásal všetky tvoje skutky preslávne a plesal, že si mi pomohol.

Verš 7
Mojim nohám nastavili osídlo, až sa mi skormútila duša; predo mnou vykopali jamu, no sami do nej padli.
Ž 108:1 - Pieseň. Dávidov žalm.

Verš 9
budem ti spievať a hrať. Prebuď sa, duša moja, prebuď sa, harfa a citara, chcem zobudiť zornicu.
Ž 108:3 - prebuď sa, harfa a citara, chcem zobudiť zornicu.

Verš 10
Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi a zaspievam ti žalmy medzi národmi.
Ž 36:5 - Na svojom lôžku premýšľa o neprávosti, dáva sa na cesty nedobré, nijakej zloby sa neštíti.
Ž 108:4 - Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi a zaspievam ti žalmy medzi národmi.

Z 57,1 - Porov. 1 Sam 22,1-5; 24.