výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Ž 83, 1-18

1 שיר מזמור לאסף אלהים אל דמי לך אל תחרש ואל תשקט אל׃ 2 כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש׃ 3 על עמך יערימו סוד ויתיעצו על צפוניך׃ 4 אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד׃ 5 כי נועצו לב יחדו עליך ברית יכרתו׃ 6 אהלי אדום וישמעאלים מואב והגרים׃ 7 גבל ועמון ועמלק פלשת עם ישבי צור׃ 8 גם אשור נלוה עמם היו זרוע לבני לוט סלה׃ 9 עשה להם כמדין כסיסרא כיבין בנחל קישון׃ 10 נשמדו בעין דאר היו דמן לאדמה׃ 11 שיתמו נדיבמו כערב וכזאב וכזבח וכצלמנע כל נסיכמו׃ 12 אשר אמרו נירשה לנו את נאות אלהים׃ 13 אלהי שיתמו כגלגל כקש לפני רוח׃ 14 כאש תבער יער וכלהבה תלהט הרים׃ 15 כן תרדפם בסערך ובסופתך תבהלם׃ 16 מלא פניהם קלון ויבקשו שמך יהוה׃ 17 יבשו ויבהלו עדי עד ויחפרו ויאבדו׃ 18 וידעו כי אתה שמך יהוה לבדך עליון על כל הארץ׃

Ž 83, 1-18

Z 83 - Tento žalm je posledným z 12-ich žalmov, ktoré nosia meno Asafa (73 - 83).

Z 83,7 - Žalmista uvádza zoznam nepriateľov, a to podrobnejší, ako je v 2 Krn 20. Agaréni - Nomádi, pravdepodobne na východ od Amončanov a Moabčanov. Okrem Asýrčanov všetci susedili s Izraelom a okrem Asýrčanov, Filištíncov a Týrčanov boli všetky národy príbuzné Izraelu. Najzarytejšími nepriateľmi boli však Moabčania a Amončania. Žalmista vynechal už len Chamových potomkov, Egypťanov, ktorí okrem malých výnimiek boli vždy v nepriateľstve s Izraelom.

Z 83,10 - Od Madiánčanov oslobodil Izraelitov Gedeon (Sdc 7,1 n.). Druhé, nie menšie víťazstvo dožičil Pán Izraelitom za Baraka a Debory nad kráľom Jabinom z Hazoru za vojvodcu "Sisaru" (Sdc 4 a 5). "Endor" je malé mestečko na úpätí Tábora, kde neďaleko pramení potok Kišon.

Z 83,12 - "Oreb a Zeb" boli madiánski vojvodcovia (Sdc 7,25), "Zebee a Salmana" zasa madiánski králi (Sdc 8,5-21).