výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 8, 1-10

1 Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm Davidův. 2 Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Svou slávou jsi pokryl nebesa, 3 chválou z úst kojenců a nemluvňat jsi proti nepřátelům sílu dokázal, mstivého protivníka abys překonal! 4 Když vidím tvá nebesa, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kterés tam umístil - 5 co je člověk, ptám se, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že o něj pečuješ? 6 O málo nižším než Boha jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, 7 nad dílem svých rukou jsi mu vládu svěřil, k jeho nohám jsi složil vše. 8 Ovce a kozy, všechen dobytek i všechnu polní zvěř, 9 ptáky na obloze i mořské ryby, vše, co putuje napříč oceány. 10 Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš!

Ž 8, 1-10

Verš 2
Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Svou slávou jsi pokryl nebesa,
Mt 21:16 - "Slyšíš, co říkají?" ptali se ho. "Ovšem," odvětil Ježíš. "Copak jste nikdy nečetli: ‚Z úst nemluvňátek a kojenců sis připravil chválu'?"

Verš 4
Když vidím tvá nebesa, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kterés tam umístil -
Jób 7:17 - Co je člověk, že se ti zdá tak významný a že ti tolik leží na srdci?
Ž 144:3 - Co je, Hospodine, člověk, že o něm víš, co je lidský tvor, že o něm přemýšlíš?
Heb 2:6 - Písmo na jednom místě prohlašuje: "Co je člověk, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že tě zajímá?

Verš 6
O málo nižším než Boha jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej,
1Kor 15:27 - Vždyť "všechno položil k jeho nohám". (Když ovšem říká, že je mu všechno poddáno, je zřejmé, že je to všechno kromě Toho, který mu to poddal.)

Z 8 - V ôsmom žalme nám žalmista zanechal vždy časovú pieseň. A čím viac sa ľudský um zahĺbi do tajov stvorenstva, čím viac sa zapoja kresťanské mysle do nadprirodzena, tým bude časovejší.

Z 8,3 - Ježiš Kristus cituje tento verš na ospravedlnenie detí, ktoré mu na Kvetnú nedeľu volali na slávu (Mt 21,16).

Z 8,6 - Človek, i keď je nepatrný svojím zjavom, je veľký - jeho veľkosť je od Boha: "Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov." Človek je nekonečne menší od Boha, veď je jeho tvorom, ale je väčší než všetko viditeľné stvorenstvo, lebo má dušu, teda má rozum a slobodnú vôľu.