výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Ž 58, 1-12

1 Pre hudobný prednes na nápev: Nezahub! Dávidov pamätný žalm. 2 Či ozaj právo vyrieknete, zemskí bohovia, rozsudzujete správne ľudských synov? 3 Skôr srdcom pášete neprávosť v krajine, svojimi rukami rozdeľujete násilie. 4 Odcudzili sa bezbožníci hneď od lona matky, od života matky blúdia hovoriac lož. 5 Jed majú na spôsob jedu hada, ako hluchá zmija, čo si zapcháva uši, 6 čo nepočúva hlas zaklínačov, čarodeja v zaklínaní zbehlého. 7 Bože, polám im zuby v ústach, rozdrv chrup levíčat, ó Hospodine! 8 Nech sa rozplynú ako voda, čo sa rozteká, keď namieria svoje šípy, nech sú otupené. 9 Nech sú ako slimák, ktorý sa rozplynie na hlien, ako nedochôdča ženy, ktoré neuzrelo slnko. 10 Skôr ako vaše hrnce zbadajú oheň z tŕnia, nech ho - či surové, či horiace - zmetie víchor! 11 Tešiť sa bude spravodlivý, keď uzrie pomstu, vykúpe si nohy v krvi bezbožníka. 12 A ľudia povedia: Predsa má odmenu spravodlivý, predsa je Boh, čo súdi na zemi!

Ž 58, 1-12

Verš 4
Odcudzili sa bezbožníci hneď od lona matky, od života matky blúdia hovoriac lož.
Ž 140:3 - Myslia len na zlé v srdci, každý deň vyvolávajú boje.

Z 58 - Žalmista oslovuje nespravodlivých sudcov spôsobom dávnych prorokov a zvoláva na nich Božiu spravodlivosť.

Z 58,2 - V hebr. texte čítame "'élim - bohovia, mocnári". Vo Svätom písme sa tak volali nielen "sudcovia", lež aj králi, kňazi, predstavitelia Božej moci a autority (Ž 82,1.6; porov. aj Jn 10,34 a inde). Hoci zastupujú Boha, predsa všetko robia ako tí, čo vidia len seba, ktorým nezáleží na spravodlivosti, ale skôr na postavení a osobných výhodách, robia to ako "zlosynovia".