výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Ž 58, 1-11

1 Do all of you indeed speak righteousness, O congregation? do all of you judge uprightly, O all of you sons of men? 2 "Yea, in heart all of you work wickedness; all of you weigh the violence of your hands in the earth. " 3 The wicked are cut off from the womb: they go astray as soon as they be born, speaking lies. 4 "Their poison is like the poison of a serpent: they are like the deaf adder that stops her ear; " 5 Which will not hearken to the voice of charmers, charming never so wisely. 6 Break their teeth, O God, in their mouth: break out the great teeth of the young lions, O LORD. 7 Let them melt away as waters which run continually: when he bends his bow to shoot his arrows, let them be as cut in pieces. 8 As a snail which melts, let every one of them pass away: like the untimely birth of a woman, that they may not see the sun. 9 Before your pots can feel the thorns, he shall take them away as with a whirlwind, both living, and in his wrath. 10 The righteous shall rejoice when he sees the vengeance: he shall wash his feet in the blood of the wicked. 11 So that a man shall say, Verily there is a reward for the righteous: verily he is a God that judges in the earth.

Ž 58, 1-11

Verš 4
"Their poison is like the poison of a serpent: they are like the deaf adder that stops her ear; "
Ž 140:3 - "They have sharpened their tongues like a serpent; adders' poison is under their lips. Selah. "

Z 58 - Žalmista oslovuje nespravodlivých sudcov spôsobom dávnych prorokov a zvoláva na nich Božiu spravodlivosť.

Z 58,2 - V hebr. texte čítame "'élim - bohovia, mocnári". Vo Svätom písme sa tak volali nielen "sudcovia", lež aj králi, kňazi, predstavitelia Božej moci a autority (Ž 82,1.6; porov. aj Jn 10,34 a inde). Hoci zastupujú Boha, predsa všetko robia ako tí, čo vidia len seba, ktorým nezáleží na spravodlivosti, ale skôr na postavení a osobných výhodách, robia to ako "zlosynovia".